J. (Jan) Bommer

foto J. (Jan) Bommer
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Stadsarchief Amsterdam

Volkshuisvestingsspecialist van de PvdA-Tweede Kamerfractie in de jaren vijftig en zestig en op dat gebied een autoriteit. Voor de oorlog secretaris van de Nationale Woningraad, de koepelorganisatie van woningbouwcorporaties en in 1939 Kamerlid voor de SDAP. Lange tijd ondervoorzitter van de Tweede Kamer en in die functie had hij een belangrijk aandeel in de vernieuwing van het Reglement van Orde in 1966. Welsprekend autodidact. Was ook actief in de Amsterdamse gemeentepolitiek, onder meer als wethouder.

SDAP, PvdA
in de periode 1945-1967: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Jan (Jan)

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 1 juni 1901

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 18 februari 1969

2.

Partij/stroming

partij(en)
 • SDAP (Sociaal-Democratische Arbeiderspartij), tot 9 februari 1946
 • PvdA (Partij van de Arbeid), vanaf 9 februari 1946

3.

Hoofdfuncties/beroepen (6/11)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 4 september 1939 tot 22 november 1945
 • wethouder (van publieke werken en volkshuisvesting) van Amsterdam, van 21 november 1945 tot 7 september 1946
 • adviseur en hoofd voorlichting Centrale Directie Wederopbouw, ministerie van Wederopbouw en Volkshuisvesting, van november 1945 tot december 1952
 • lid gemeenteraad van Amsterdam, van 2 september 1946 tot 1 september 1947
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 9 december 1952 tot 22 februari 1967
 • waarnemend voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 15 januari 1963 tot 29 januari 1963

gevangenschap/internering
geïnterneerd gijzelaarskamp te Sint-Michielsgestel, van 4 mei 1942 tot 20 maart 1944

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties (2/12)

 • voorzitter Commissie ter bestudering van het woningdistributiebeleid
 • lid Commissie Schadeloosstelling Tweede Kamerleden (Commissie-Götzen), van 7 maart 1967 tot 13 juli 1967

afgeleide functies, presidia etc. (2/8)
 • ondervoorzitter bijzondere commissie voor het wetsontwerp Goedkeuring Verdrag met België over de verbinding tussen de Schelde en de Rijn (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 17 maart 1964 tot februari 1965
 • lid Presidium (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 20 september 1966 tot 22 februari 1967

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër (3/5)
 • Voerde in 1961 het woord bij de behandeling van de ontwerp-Wet op de ruimtelijke ordening
 • Verdedigde in 1962 namens de commissie voor de Werkwijze een interimrapport over een nieuwe opzet voor de behandeling van begrotingen en de instelling van een Algemene Begrotingscommissie
 • Speelde in 1962-1966 een belangrijke rol bij de totstandkoming van het reglement van orde van de Tweede Kamer. Zat in juni 1966 tijdens de debatten waarin de reglementsherziening werd behandeld naast Kamervoorzitter Van Thiel, zodat zij samen die voorstellen konden verdedigen.

opvallend stemgedrag (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/5)
 • Werd in september 1958, 1961 en 1962, in januari, juni en september 1963, en in september 1964, 1965 en 1966 als tweede op de voordracht voor het Tweede Kamervoorzitterschap gezet
 • Trad vanaf 18 december 1962 vanwege ziekte van Kortenhorst en na diens overlijden op als waarnemend Voorzitter
 • Was in april 1965 kandidaat voor het fractievoorzitterschap van de PvdA, maar achtte zich zelf ongeschikt voor die functie. Hij zei: "Ik zou mijn ongeschiktheid voor die functie niet beter kunnen bewijzen dan door haar te aanvaarden."

uit de privésfeer
 • Na zijn terugkeer uit gevangenschap was hij actief in het verzet bij de Vrije Groepen Amsterdam, die zich bezighield met hulp aan onderduikers, vervalsing van paspoorten en zorg voor joodse kinderen
 • Leefde na zijn scheiding-van-tafel-en-bed samen met Tineke Schilthuis, collega Tweede Kamerlid voor de PvdA. Beiden verlieten in 1967 om die reden de Tweede Kamer.

anekdotes en citaten
 • Als groot deskundige op het gebied van de volkshuisvesting werd van hem wel gezegd dat hij net zo oud was als de Woningwet van 1901

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
P. Hofland, "Leden van de raad. De Amsterdamse gemeenteraad 1814-1941")

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.