Mr. P.L.F. Blussé

foto Mr. P.L.F. Blussé

Liberaal die slechts anderhalve maand Tweede Kamerlid was, maar wel vijfentwintig jaar gedeputeerde van Zuid-Holland en veertig jaar Statenlid. Deskundig op waterstaatsgebied en op dat terrein had hij grote verdiensten. Zo reorganiseerde hij in Zuid-Holland het waterschapsbestuur. Daarnaast bevorderde hij verbetering van wegen en vervoersmiddelen. Toen een verkiezingsnederlaag in 1901 een einde maakte aan zijn lidmaatschap van GS was hij 83 jaar. Was in zijn huis aan de Haagse Koningskade op vrijdagavond geregeld gastheer van liberale kopstukken.

Liberale Unie
in de periode 1888-1908: lid Tweede Kamer, staatsraad in buitengewone dienst

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Pierre Louis François

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Leiden, 13 maart 1818

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 19 november 1908

3.

Partij/stroming

stroming(en)
(oud-)liberaal

partij(en)
Bond van Vrije Liberalen

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/5)

 • lid Gedeputeerde Staten (belast met waterstaat) van Zuid-Holland, van 11 juli 1876 tot 3 juli 1901
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 16 februari 1888 tot 27 maart 1888 (voor het kiesdistrict Leiden)
 • staatsraad in buitengewone dienst, Raad van State, van 16 april 1901 tot 19 november 1908 (benoemd bij K.B. van 6 april 1901)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties

 • hoogheemraad Hoogheemraadschap van Rijnland, omstreeks 1871 (nog in 1874)
 • lid Staatscommissie voor de Waterstaatswetgeving, van 1901 tot 1906

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Was als advocaat enige jaren compagnon van Dirk Donker Curtius
 • Zijn vader was redacteur en schoolopziener
 • Zijn moeder werd 103 jaar

verkiezingen
 • Versloeg in december 1887 J.P. Smeele (r.k.) na herstemming
 • Werd in 1901 niet herkozen als Statenlid. Hij werd verslagen door J Krap (ARP).
 • Werd in september 1901 in Provinciale Staten van Zuid-Holland bij een tussentijdse verkiezing van een Eerste Kamerlid verslagen door S. van Velzen jr. (a.r.)

8.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.