Democratie op Donderdag: Is het onverantwoord dat het Kamerdebat over de kabinetsformatie is uitgesteld?

donderdag 6 mei 2021, 14:30

DEN HAAG (PDC) - Elke donderdag lanceert PDC op Twitter een poll over een actueel politiek onderwerp. Aan de hand van 2 antwoordmogelijkheden kan je daarbij je mening geven over een stelling of vraag. De resultaten van de vorige poll én de nieuwe poll worden elke donderdag op Parlement.com gepubliceerd.

Nieuwe poll

Op 30 april presenteerde informateur Tjeenk Willink zijn eindverslag met zijn aanbevelingen over de volgende stappen in de formatie. De Tweede Kamer gaat hier volgende week woensdag 12 mei over in debat.

Is het onverantwoord dat het Kamerdebat over de kabinetsformatie tot na het reces is uitgesteld?

Vorige poll

Macht en tegenmacht, een nieuwe politieke cultuur en meer dualisme. Het is hét onderwerp in de kabinetsformatie. Ook het Kamerdebat over de notulen van de ministerraad gaat hierover.

Was de openbaarmaking van de notulen uit de ministerraad van 2019 zinloos?

Op Twitter vindt 38% van de stemmers dat de openbaarmaking van de notulen van de ministerraad onnodig was voor de kabinetsformatie. Een meerderheid van 62% van de stemmers vindt echter dat de openbaarmaking onvermijdelijk was.