Libertarische Partij (LP) en de Tweede Kamerverkiezingen van 2021

De Libertaire Partij (LP) had bij de verkiezingen van 17 maart 2021 Robert Valentine als lijsttrekker. Valentine (1985) is projectmanager bij de gemeente Amsterdam (programma minder regeldruk). De partij had geen klassiek verkiezingsprogramma in een boekje, maar had op de website wel enkele hoofdpunten geformuleerd.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Verkiezingsprogramma 2021

Het verkiezingsprogramma van de LP was hoofdzakelijk gericht op de autonomie van de burger. Het behouden van de vrijheid van de burger, met daarbij een kleine, efficiënte en faciliterende rol voor de overheid, stond hierbij centraal.

Op het gebied van bestuurlijke vernieuwing en Europa stond het volgende in het verkiezingsprogramma:

Bestuurlijke vernieuwing

  • invoering van bindende referenda
  • invoering van rechtstreeks gekozen burgemeesters en minister-president
  • hervorming kiesstelsel aan de moderne tijd.

Europa

  • de Europese Unie terugbrengen naar de kernwaarden van de Europese Economische Gemeenschap, zonder Europees politiek bestuur
  • het sluiten van vrijhandelsverdragen met de Aziatische en Afrikaanse Unie.
  • de beslissingsbevoegdheid terug naar Nederland brengen.