Lijst Henk Krol (LHK) en de Tweede Kamerverkiezingen van 2021

Lijst Henk Krol (LHK) had bij de verkiezingen van 17 maart 2021 Henk Krol als lijsttrekker. De titel van het verkiezingsprogramma luidde 'Koester wat goed is. Verander wat beter kan'.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Verkiezingsprogramma 2021

LHK ging de verkiezingen in met het programma: 'Koester wat goed is. Verander wat beter kan'. Het programma was gepresenteerd als een 'conservatief-vooruitstrevend' programma, dat wil 'behouden wil wat behouden kan worden, en wil veranderen wat veranderen moet worden'. Belangrijkste speerpunt is de economie, die volgens LHK 'op 1' staat.

Op het gebied van bestuurlijke vernieuwing en Europa stond het volgende in het verkiezingsprogramma:

Bestuurlijke vernieuwing

 • invoering van een bindend referendum en een 'referendumdemocratie'
 • een rechtstreeks gekozen burgemeester
 • gemeenteraadsverkiezingen niet op 1 dag, maar verspreid over meerdere momenten
 • hervorming van de informatieplicht van de regering aan de Tweede Kamer
 • een internationaal verdrag kan pas wet worden na instemming van de Tweede en Eerste Kamer
 • uitbreiding van artikel 1 van de Grondwet door leeftijd als discriminatiegrond toe te voegen
 • structureel meer investeringen in de rechtsstaat

Europa

 • meer zeggenschap voor nationale parlementen over Europees beleid
 • een 'West-Europese Unie', dus een verkleining van het aantal deelnemende landen
 • directe opzegging van de toetredingsonderhandelingen met Turkije
 • meer transparantie over de kosten en baten van EU-lidmaatschap
 • een sterke en stabiele euro, waar minder landen aan meedoen, inclusief onderzoek naar een tweemuntenstelsel: herinvoering van de gulden, met behoud van de euro
 • meer grenscontroles binnen de Schengenzone om migratie tegen te gaan, daarnaast ook een sterkere verdediging van de buitengrenzen
 • structurele bezuinigingen van Nederlandse afdrachten aan de EU