Tussentijds vertrek Eerste Kamerleden

Het Eerste Kamerlidmaatschap wordt niet als hoofdfunctie uitgeoefend. Vaak hebben leden een andere baan (bijvoorbeeld hoogleraar of advocaat) of andere functies (bijvoorbeeld bestuursvoorzitter van een organisaties). Daarnaast zijn er leden die hun loopbaan al achter de rug hebben, maar die wel nog actief zijn in maatschappelijke organisaties of bedrijven. Tussentijds vertrek komt niettemin voor, maar dat is niet altijd vanwege het aanvaarden van een ander ambt. Incidenteel wordt een Eerste Kamerlid minister, staatssecretaris of Tweede Kamerlid. Ook een conflict of integriteitskwestie kan aan vertrek ten grondslag liggen.

In de huidige periode (2023-heden) is tot nu toe één lid tussentijds vertrokken: Jan Klopman (BBB) verliet de Kamer om Geduputeerde in Flevoland te worden.


Meer over