Vergaderingen in het reces

De Tweede Kamer kent een aantal (vaste) recesperiodes: rond de Kerst, in het voorjaar, in de zomer en rond verkiezingen. Reces betekent dat Kamer en Kamercommissies niet vergaderen. Dat gebeurt dan alleen in spoedgevallen.

Voor het houden van een vergadering van een Kamercommissie zijn niet veel leden nodig. Anders ligt dat bij een vergadering van de voltallige Kamer. Dan moeten ten minste 76 leden aanwezig zijn. Als regel roept de Voorzitter een vergadering bijeen (soms op verzoek van het kabinet). Een vergadering kan echter ook op verzoek van dertig Kamerleden plaatsvinden (dat was tot 1 april 2004 15 leden). Dat laatste gebeurt slechts sporadisch.

De eerste keer dat leden een voorstel deden om de Kamer bijeen te roepen, was op 15 april 1881. In de tijd konden vijf leden daar om verzoeken. Zij vonden dat diverse onderwerpen (zoveel mogelijk) moesten worden afgehandeld, voordat de Tweede Kamer uiteen zou gaan vanwege de verkiezingen. Het ging onder meer om de ontwerp-Drankwet, de regeling van het auteursrecht en het voorstel over aanleg van een kanaal van Amsterdam naar de Merwede.

Plenaire vergadering

reces

datum

verzoek van

onderwerp

zomerreces

19-08-2015

(PVV, met steun van andere fracties)

bespreking steunpakket Griekenland

zomerreces

17-08-2011

TK-commissie Financiën

problemen eurozone

zomerreces

4-8-2010

D66, GroenLinks, PvdA

debat met informateurs

verkiezingsreces

7-5-2010

PVV, SP, VVD

steunprogramma Griekenland

crocusreces

1-3-2007

voorzitter

regeringsverklaring Balkenende IV

zomerreces

7-7-2006

voorzitter

regeringsverklaring Balkenende III

najaarsreces

23-10-2002

voorzitter

uitbreiding EU

zomerreces

26-7-2002

voorzitter

regeringsverklaring Balkenende I

reces na verkiezingen

11-6-1999

CDA

Nederlandse deelname KFOR

verkiezingsreces

7-5-1998

CDA

regeling van werkzaamheden

voorjaarsreces

7-4-1994

TK-commissie Politie

IRT-affaire

Kerstreces

17-1-1991

voorzitter

regeringsverklaring Golfcrisis

Kerstreces

11-1-1991

VVD

Golfcrisis

zomerreces

30-7-1986

voorzitter

regeringsverklaring Lubbers

najaarsreces

15-10-1981

VVD

Nucleaire Planningsgroep

verkiezingsreces

23-3-1978

PvdA

werkgelegenheid scheepsbouw

najaarsreces

1-11-1977

VVD

koopkracht/werkloosheid

verkiezingsreces

23-11-1972

PvdA

prijsontwikkeling

zomerreces

17-8-1972

voorzitter

regeringsverklaring Biesheuvel (afloop kabinetscrisis)

zomerreces

3-8-1971

voorzitter

regeringsverklaring Biesheuvel

zomerreces

28-7-1970

voorziter

wetsvoorstel verlaging leeftijd minimumloon en wijzing aanpassingsmechanisme

voorjaarsreces

9-4-1969

PvdA

prijsontwikkeling

verkiezingsreces

16-6-1966

VVD

ongeregeldheden in Amsterdam

crocusreces

1-3-1965

PvdA

kabinetscrisis

zomerreces

31-7-1963

voorzitter

regeringsverklaring Marijnen

verkiezingsreces

19-4-1933

10 leden uit 6 fracties

steunverlening aan bloembollenkwekers

reces na kabinetscrisis

17-2-1933

SDAP

muiterij op 'De Zeven Provinciën'

reces na kabinetscrisis

2-3-1926

SDAP

verzoek om Kamerontbinding

reces na kabinetscrisis

15-1-1924

SDAP

verloop kabinetscrisis

zomerreces

26-8-1914

voorzitter

afhandeling spoedeisende wetsvoorstellen

zomerreces

3-8-1914

voorzitter

uitbreken (Eerste) Wereldoorlog

zomerreces

16-9-1909

SDAP

voor ontbinding afhandelen initiatiefvoorstel-Van Kol

voorjaarsreces

27-4-1881

5 liberalen

afhandelen diverse wetsvoorstellen vóór de verkiezingen


Meer over