Koninklijke Boodschap

De Koninklijke Boodschap is een brief waarmee de regering een wetsvoorstel aanbiedt aan de Tweede Kamer. Dit wordt ook wel de aanbiedingsbrief genoemd. De Koninklijke Boodschap zegt niets over de inhoud van een wetsvoorstel.

Naast de Koninklijke Boodschap stuurt de regering ook het voorstel van wet, de bijbehorende memorie van toelichting, het advies van de Raad van State en het Nader rapport naar de Kamer.

De tekst van een Koninklijke Boodschap is altijd op dezelfde manier opgebouwd:

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal,

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet < titel wetsvoorstel >.

De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.

Plaats, datum

Willem-Alexander

Dit document hoort bij overgang van de voorbereiding van een wetsvoorstel naar behandeling door de Tweede Kamer.