Parlementaire documenten

Jaarlijks worden honderden parlementaire documenten geproduceerd. Het gaat daarbij om drie hoofdsoorten: Kamerverslagen (Handelingen), Kamerstukken en Kamervragen. Vrijwel al deze documenten zijn online opvraagbaar via diverse websites.

Welke zoekingang (website) het beste kan worden gekozen, hangt af van de periode waarin de stukken zijn gepubliceerd. Recente en actuele stukken zijn te vinden via zoek.officielebekendmakingen.nl, tweedekamer.nl en eerstekamer.nl. Oudere stukken en Handelingen (vóór 1995) kunnen het beste worden gezocht via www.statengeneraaldigitaal.nl. Om van zoek.officielebekendmakingen.nl gebruik te kunnen maken, is (gratis) registratie verplicht.

PDC heeft voorts de zogenoemde parlementaire monitor ontwikkeld. Deze betaalde (web)dienst biedt toegang tot dossiers, kamerstukken, agenda's en nieuws.

Tips

Het zoeken naar documenten is soms ingewikkeld, maar er zijn manieren om dat te vereenvoudigen. Het beperken van de zoekopdracht door bijvoorbeeld een (Kamer)stuknummer of periode aan te geven, maakt de kans op een bruikbaar resultaat groter. Het opgeven van algemene trefwoorden levert vaak veel resultaten op. Probeer zo specifiek mogelijk te zoeken bijvoorbeeld door zoekwoorden tussen aanhalingstekens te plaatsen (bijvoorbeeld "olieboycot van Zuid-Afrika").

Op sommige sites wordt extra informatie gegeven over handiger zoeken (i-tjes).

Inhoudsopgave van deze pagina:


2.

Zoeken naar recente verslagen

Verslagen van de Tweede Kamervergaderingen zijn te vinden op www.tweedekamer.nl (via de hoofdrubriek 'verslagen'). De verslagen zijn meestal binnen twee dagen beschikbaar. Aan de linkerzijde is een index te vinden, waarmee direct naar een specifiek deel van de vergadering kan worden gesprongen.

Op de site van de Tweede Kamer is ook een rubriek 'debatten in het kort', waarin een beknopt redactioneel verslag per onderwerp is te vinden.

Verslagen van de Eerste Kamervergaderingen zijn te vinden via www.eerstekamer.nl (via de hoofdrubriek 'Kamerstukken' -> stenogrammen). Het stenogram is meestal binnen een dag beschikbaar en bevat een voorlopige (ongecorrigeerde) tekst van wat in de vergadering is besproken. De Handelingen zijn per wetsvoorstel te vinden via de rubriek 'documenten EK', waarbij dan alleen de relevante passages worden getoond. Ook op de site van de Eerste Kamer zijn beknopte (redactionele) verslagen te vinden.

Het zoeken naar volledige Handelingen van de Eerste Kamer kan het beste via zoek.officielebekendmakingen.nl.

3.

Zoeken naar recente (Tweede) Kamerstukken

Recente Kamerstukken van de Tweede Kamer kunnen het beste worden gezocht via zoek.officielebekendmakingen.nl. Het is mogelijk om te kiezen voor 'per dag', 'afgelopen week', 'afgelopen maand' of (vrij) 'zoeken'.

Klik in de rubriek 'zoeken' aan de linkerzijde op 'parlementaire documenten'.

Op de pagina 'Uitgebreid zoeken - Parlementaire documenten' zijn de volgende keuzes te maken.

 • a. 
  soort document
 • b. 
  zoek woord(en) of zinsdeel (gebruik het i-tje voor extra toelichting)
 • c. 
  publicatiegegevens (dit is handig als u een dossiernummer en eventueel ondernummer of vergaderjaar weet). Het zoeken van vragen kan vereenvoudigd worden als het vraagnummer, aanhangselnummer en/of de indiener wordt ingevuld. Bij een zoekvraag kan worden aangegeven of in welke Kamer moet worden gezocht.
 • d. 
  Publicatiedatum

  Hier kan de periode (vanaf 1995) worden aangegeven, waarin gezocht moet worden.

 • e. 
  Type

  Hier kan worden aangegeven of gezocht moet worden op bijv. publicatiedatum of op datum van indiening.

 • f. 
  Onderwerp(en)

  Hier kunt u zelf specifieke onderwerpen (bijv. Koninklijk Huis, Militaire missies, Europese Zaken) toevoegen waar binnen gezocht moet worden.

4.

Zoeken naar recente (Eerste) Kamerstukken

Behalve via zoek.officielebekendmakingen.nl kan ook via www.eerstekamer.nl naar Eerste Kamerstukken worden gezocht. Dit kan via de hoofdrubriek 'Kamerstukken'. Er kan zowel naar stukken die betrekking hebben op wetsvoorstellen worden gezocht als naar bijv. moties, vragen of specifieke brieven (zogenoemde 1/2-stukken).

Ieder wetsvoorstel dat bij de Eerste Kamer aanhangig is of was (vanaf 1999), heeft een rubriek 'documenten EK'. Hier zijn zowel de Kamerstukken als de Handelingen Eerste Kamer te vinden.

Stukken uit de periode 1995-1999 zijn te vinden via zoek.officielebekendmakingen.nl

5.

Zoeken naar Handelingen en Kamerstukken tussen 1917 en 1995

Via de website www.statengeneraaldigitaal.nl zijn alle Handelingen, Kamerstukken en Kamervragen uit de periode 1917-1995 te vinden. Het beste is om direct te kiezen voor 'uitgebreid zoeken'.

In het scherm 'Uitgebreid zoeken' kan worden aangegeven

 • a. 
  zoekwoorden
 • b. 
  Kamer
 • c. 
  vergaderjaar
 • d. 
  documenttype

  Hierbij kunnen extra zoekmogelijkheden worden opgegeven, zoals een datum (bij de Kamerverslagen), een kamerstuknummer (bij de Kamerstukken) of de vraagsteller (bij de Kamervragen).

Zoektips zijn te vinden via de i-tjes voor de rubrieken.

Bij de zoekresultaten kunnen extra verfijningen worden aangegeven, zoals een extra zoekwoord in het resultaat, een specifiek vergaderjaar of een documenttype (bijvoorbeeld alleen Eerste Kamer).

websites