Aanhangsel

Schriftelijke Kamervragen worden in gedrukte vorm opgenomen als Aanhangsel van de Handelingen. Daarbij wordt tevens het antwoord opgenomen.

Kamervragen krijgen per zittingsjaar een Kamervraagnummer (bijv. 2009Z17897). Nadat het antwoord is verschenen, krijgt de vraag (Aanhangsel) een nummer. Soms meldt de bewindspersoon dat het niet lukt om binnen de gestelde termijn antwoord te geven. Ook deze medelingen krijgen een nummer.

Actuele kamervragen zijn te vinden via www.overheid.nl. Kamervragen vóór 1995 zijn te vinden via www.statengeneraaldigitaal.nl.