Dr.Mr. C.J.M. (Kees) Schuyt

foto Dr.Mr. C.J.M. (Kees) Schuyt
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Raad van State

Als jurist en socioloog één van de grondleggers van de rechtssociologie in Nederland. Al op 29-jarige leeftijd trok hij de aandacht met zijn alom geroemde proefschrift 'Recht, orde en burgerlijke ongehoorzaamheid', een in die tijd heftig besproken thema. Ook in zijn verdere loopbaan combineerde hij eruditie en grote belezenheid met maatschappelijk engagement. Dat kwam tot uitdrukking in vele publicaties (over de rechtstaat, over normen en waarden, over onderwijs) en in zijn verdere loopbaan: hoogleraar, lid WRR, columnist van 'De Volkskrant', lid van de Raad van State en vanaf 2013 gepensioneerd..

in de periode 2005-2013: lid Raad van State

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Cornelis Johannes Maria (Kees)

geboorteplaats en -datum
Leidschendam, 11 januari 1943

2.

Partij/stroming

verwante partij
PvdA (Partij van de Arbeid)

3.

Hoofdfuncties/beroepen (7/8)

 • onderzoeker "Law & Society Center", University of California te Berkeley (VS), van 1971 tot 1 september 1972
 • lector rechtssociologie, Katholieke Universiteit Nijmegen, van 1 september 1972 tot 1 september 1974
 • hoogleraar rechtssociologie, Katholieke Universiteit Nijmegen, van 1 september 1974 tot 1 september 1980
 • hoogleraar empirische sociologie, Rijksuniversiteit Leiden, van 1 september 1980 tot 1 maart 1992
 • hoogleraar sociologie (in het bijzonder de bestudering van actuele maatschappelijke vraagstukken), Universiteit van Amsterdam, van 1 maart 1992 tot 1 januari 2008 (benoemd bij K.B. van 19 december 1991; vanaf 1 januari 2005 onbezoldigd)
 • lid Raad van State, van 1 januari 2005 tot 1 februari 2013
 • bijzonder hoogleraar "vraagstukken op het gebied van recht, vrijheid en verantwoordelijkheid" (Cleveringa-leerstoel), Universiteit Leiden, van november 2006 tot november 2007

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Nevenfuncties

vorige (2/18)
 • voorzitter landelijk orgaan wetenschappelijke integriteit, voor LOWI, KNAW, NOW en VSNU, van november 2006 tot 2015
 • tweede wisselleerstoelhouder faculteit der sociale wetenschappen (prof.dr. J.A.A. van Doornleerstoel), Erasmus Universiteit Rotterdam, van 1 februari 2013 tot 30 juni 2013

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/5)
 • Was in 1999 voorzitter van de projectgroep van het WRR-rapport "Generatiebewust beleid"
 • Was ub 2001 voorzitter van de projectgroep van het WRR-rapport "Toekomstbewuste rechtsstaat"
 • Was in 2003 voorzitter van de projectgroep van het WRR-rapport "Normen en waarden en de last van het gedrag"

uit de privésfeer
 • Actief als vrijwilliger bij athletiekvereniging "Sparta" in Leidschendam
 • Promoveerde bij prof. J.F. Glastra van Loon en prof. W.H. Nagel

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

7.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

8.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.