Dr. M. (Michiel) Scheltema

foto Dr. M. (Michiel) Scheltema
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR)

Deskundige op het gebied van het staats- en administratiefrecht en het bestuursrecht, die in het kabinet-Van Agt II en het kabinet-Van Agt III staatssecretaris van Justitie was. Voordien hoogleraar in Groningen en lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Van laatstgenoemde instelling was hij van 1998 tot 2004 voorzitter. Echtgenoot van het (oud-)Tweede Kamerlid Olga Scheltema-de Nie. Geestelijke vader van de Algemene wet bestuursrecht.

D66
in de periode 1981-1982: staatssecretaris

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Michiel (Michiel)

geboorteplaats en -datum
's-Gravenhage, 6 juni 1939

2.

Partij/stroming

partij(en)
 • D'66 (Democraten 1966), tot 15 juni 1985 (partijnaam gewijzigd)
 • D66 (Democraten 66)

3.

Hoofdfuncties/beroepen (7/8)

 • ambtenaar (later plaatsvervangend hoofd) stafafdeling wetgeving publiekrecht, ministerie van Justitie, van 1965 tot 1972 (in 1970 rang: raadadviseur)
 • hoogleraar staats- en administratief recht, Rijksuniversiteit Groningen, van september 1972 tot 11 september 1981 (benoemd in juli 1972)
 • lid WRR (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid), van 1 januari 1979 tot 11 september 1981
 • staatssecretaris van Justitie (belast met o.a. jeugdbescherming, privaatrecht en vreemdelingenbeleid), van 11 september 1981 tot 4 november 1982
 • hoogleraar bestuursrecht, Rijksuniversiteit Groningen, van juni 1983 tot september 1997 ((her)benoemd 4 mei 1983)
 • regeringscommissaris voor algemene regels bestuursrecht, van 7 september 1983 tot 8 februari 2019
 • voorzitter WRR (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid), van 1 januari 1998 tot 1 september 2004

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als staatssecretaris belast met 1. de behandeling van zaken op het terrein van de hoofdafdeling privaatrecht; 2. de jeugdbescherming; 3, delinquentenzorg; 4. het vreemdelingenbeleid; 5 - voorzover het ministerie van Justitie daarbij betrokken was - de grondwetsherziening; 6. zaken op het terrein van de afdeling gratie, de afdeling internationale rechtshulp, de afdeling bijzondere wetten en het betreffende het notariaat. Ten aanzien van de wetgeving, direct verband houdend met voornoemde beleidsterreinen of liggend op het terrein van staats- en administratief recht werd zijn verantwoordelijkheid na overleg met de minister bepaald.
 • Wetsontwerpen op het gebied van het Nederlanderschap, de kansspelen, het notarisambt, het deurwaardersambt, alsmede wetsontwerpen tot naturalisatie werden door hem alleen ondertekend.

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties

huidige
 • lid Raad van Toezicht Hiil (Hague Institute for Internationalisation of Law), vanaf 2012
 • adviseur Uitelkaar.nl (Sociale onderneming ter bevordering de-escalatie van echtscheidingen), vanaf 2017 (oprichter)

vorige (2/18)
 • belast met onderzoek naar het werkklimaat bij het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers), van oktober 2011 tot 18 april 2012 (samen met Jacqueline Rijsdijk)
 • voorzitter Commissie rechtseenheid bestuursrecht, van januari 2016 tot september 2016

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig) (3/7)
 • Verdedigde in 1982 samen met zijn collega Van Zeil in de Tweede Kamer een wetsvoorstel over wijziging van de Wet op de kansspelen m.b.t. speelautomaten. De regels voor speelhallen worden aangescherpt, onder andere door instelling van een leeftijdsgrens van 16 jaar en door een strafrechtelijk sanctiesysteem.
 • Bracht in juli 1982 een notitie uit over de afhankelijke verblijfstitel van buitenlandse huwelijkspartners. Vrouwen die als huwelijkspartner in het land van herkomst in een kwetsbare positie verkeren, krijgen zonder belemmering recht op verblijf, mits het huwelijk reeds drie jaar heeft bestaan, waarvan één jaar tijdens legaal verblijf in Nederland. (17.501)
 • Bracht in 1982 de Nota 'Taak en toekomst van het Nederlandse gevangeniswezen' uit. Ten opzichte van de nota uit 1976 dwingt vooral de noodzaak tot bezuinigen tot beleidskeuzes. Het beleid is er op gericht de toepassen van vrijheidsstraffen zoveel mogelijk terug te dringen, maar capaciteitsuitbreiding is niettemin nodig. Zodra dit op verantwoorde wijze kan, worden gedetineerden in een half open- of open-inrichting geplaatst, waarbij het regionaliseringsbeginsel wordt toegepast. Probleemgroepen (langgestraften, buitenlanders, etnische minderheden, drugsverslaafden) krijgen bijzondere aandacht. De werving van personeel uit etnische minderheden wordt gestimuleerd en in de opleiding van bewaarders wordt ontwikkeling van sociale vaardigheden bevorderd. Het belang van resocialisatie wordt onderstreept en de reclassering krijgt daarin een grotere rol. (17.539)

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 1982 een wijziging (Stb. 273) van de Beginselenwet voor de kinderbescherming tot stand, waardoor de positie van minderjarigen in rijksinrichtingen werd verbeterd. Opsluiting in een isoleercel als straf werd afgeschaft, maar er bleef wel een mogelijkheid van afzondering als opvoedende maatregel. De rechtspositie voor in een rijksinrichting geplaatste jongeren moest door instellingen beter worden vastgelegd. Het wetsvoorstel was in 1979 ingediend en in 1981 in de Tweede Kamer verdedigd door staatssecretaris Haars. (15.713)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Was op het gymnasium klasgenoot van de kunsthistoricus Henk van Os en cabaretier Seth Gaaikema
 • Studeerde in Leiden op dezelfde dag af als zijn latere echtgenote Olga de Nie
 • Zijn vader overleed op 18 januari 1951

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.