C. (Cees) van der Knaap

foto C. (Cees) van der Knaap
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
Fotopersburo Dijkstra

Vakbondsbestuurder en CDA-politicus, die tot de vertrouwelingen van CDA-leider en minister-president Balkenende behoorde. Was voor hij in 1998 Tweede Kamerlid werd onder meer bestuurder van de Vervoersbond CNV, coördinator arbeidsvoorwaarden als lid van het hoofdbestuur van het CNV en algemeen secretaris van het CNV. Als Kamerlid woordvoerder inkomensbeleid en personeelszaken defensie. Was tevens fractiesecretaris. Van 22 juli 2002 tot 18 december 2007 was hij staatssecretaris van Defensie in de kabinetten-Balkenende. Verruilde die functie in januari 2008 voor het burgemeesterschap van Ede en bleef dat tot september 2017.

CDA
in de periode 1998-2007: lid Tweede Kamer, staatssecretaris

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Cornelis (Cees)

geboorteplaats en -datum
Bennekom (gem. Ede), 27 januari 1951

2.

Partij/stroming

partij(en)
CDA (Christen-Democratisch Appèl)

3.

Hoofdfuncties/beroepen (9/11)

 • ambtenaar bij de Douane, van 1975 tot 1978
 • lid bestuur vervoersbond CNV (Christelijk Nationaal Vakverbond), district Zuid-Holland, van 1978 tot 1987
 • lid hoofdbestuur vervoersbond CNV (Christelijk Nationaal Vakverbond), van 1987 tot 1992
 • lid hoofdbestuur, coördinator arbeidsvoorwaardenbeleid en algemeen secretaris, CNV (Christelijk Nationaal Vakverbond), van 1992 tot mei 1998
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 19 mei 1998 tot 22 juli 2002
 • staatssecretaris van Defensie (belast met onder meer personeelsbeleid en materieelvoorziening), van 22 juli 2002 tot 18 december 2007
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 30 januari 2003 tot 27 mei 2003
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 30 november 2006 tot 22 februari 2007
 • burgemeester van Ede, van 21 januari 2008 tot 1 september 2017

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als staatssecretaris belast met aangelegenheden betreffende de krijgsmacht, voor zover het ging om 1. personeelsbeleid; 2. de materieelvoorziening; 3. nationale bestuurlijke aangelegenheden; 4. de bedrijfsvoering, met inbegrip van geautomatiseerde informatievoorziening; 5. andere aan hem toevertrouwde aangelegenheden.
 • In het kabinet-Balkenende IV had hij tevens ruimtelijke ordening, milieu- en vastgoedbeleid in zijn takenpakket

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties

huidige (2/3)
 • voorzitter Raad van Advies Stichting Home-base Support
 • lid Raad van Toezicht KNJV (Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging)

vorige (2/11)
 • voorzitter bestuur Regio De Vallei (als burgemeester)
 • voorzitter Stichting ROOS (Regionale Omroep Overleg en Samenwerking), van februari 2009 tot 1 juni 2014

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc. (2/4)
 • plaatsvervangend lid Presidium (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 5 februari 2002 tot 29 mei 2002
 • lid Presidium (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 29 mei 2002 tot 22 juli 2002

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich in de Tweede Kamer vooral bezig met defensie en sociale zaken (arbeidsvoorwaarden en inkomensbeleid)

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Besloot in 2002 onder druk van de Tweede Kamer een schadevergoeding van 1,6 miljoen euro en eerherstel toe te kennen aan de voormalige maatschappelijk werker van Defensie, Spijkers. Spijkers raakte zijn baan kwijt nadat hij geweigerd had de weduwe van de munitiedeskundige Ovaa voor te liegen over het ongeluk waarbij haar echtgenoot was omgekomen. Aanvankelijk weigerde de staatssecretaris een bindend advies van onderzoeksbureau KPMG op te volgen, omdat hij vond dat het oordeel dat Defensie bewust 'misleidend' had gehandeld niet voldoende was onderbouwd. Tijdens een interpellatie-Van Velzen (SP) ging hij alsnog overstag.
 • Werd in oktober 2004 tijdens het conflict tussen kabinet en vakbonden over VUT en pre-pensioen ingezet als 'verkenner', om mogelijkheden te onderzoeken voor toenadering tussen beide partijen
 • Bracht in 2005 de Nota Veteranenzorg uit. Daarin worden maatregelen onder meer aangekondigd over herinrichting van de militaire geestelijke gezondheidszorg en over inrichting van een veteranenadministratie.

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 2007 een wijziging van de Militaire ambtenarenwet tot stand, waardoor onder meer een flexibel personeelssysteem voor de krijgsmacht wordt ingevoerd. Er komt verder een militair stelsel van gezondheidszorg, waarvan militairen verplicht zijn gebruik te maken. De Wet op het reservepersoneel voor de krijgsmacht wordt ingetrokken. (30.674)

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Was de rechterhand van Balkenende tijdens de (in)formatie in 2002
 • Zei in een interview met De Volkskrant (16 april 2005) dat er te weinig respect voor politici is vanuit de samenleving en hield een pleidooi voor herinvoering van de aanspreektitel 'excellentie' voor bewindspersonen. Dit is de aanspreektitel waarmee militairen zich tot de bewindspersonen op Defensie richten. De term was door het kabinet-Den Uyl in de jaren '70 formeel afgeschaft.

anekdotes en citaten
 • Tijdens de kabinetsformatie van juli 2002 stond premier Jan Peter Balkenende de pers te woord na het 'sollicitatiegesprek' voor de post van staatssecretaris van Defensie. Balkenende meldde voor het oog van de camera dat Van der Knaap helaas niet voldeed, waarop de laatste wit wegtrok. Enkele momenten later bleek dat Balkenende een grapje maakte. De anekdote is illustratief voor de uitstekende verhouding tussen beide heren.

pseudoniemen, bij-, koos- en schuilnamen
"stille adjudant" (van CDA-leider Jan Peter Balkenende)

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • Stef van Delft, "'Adjudant' Van der Knaap als verkenner", Staatscourant, 11 oktober 2004
 • Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1999)

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.