Mr. E.M.J.A. (Maan) Sassen

foto Mr. E.M.J.A. (Maan) Sassen
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotoarchief Eerste Kamer

Katholiek politicus die een belangrijke rol speelde in de Indonesische kwestie. Was advocaat en gedeputeerde. Behoorde tot de aanhangers van een personalistisch socialisme. Werd in 1946 als juridisch specialist Tweede Kamerlid voor de KVP. In 1948 schoof KVP-leider Romme, met wiens nicht hij was getrouwd, hem naar voren als minister van Overzeese Gebiedsdelen in het eerste kabinet-Drees. Voorstander van een harde lijn jegens de Republiek Indonesia. Kwam daarover in conflict met zijn collega's, waarop hij in 1949 aftrad. Nadien Eerste Kamerlid, EG-commissaris en gewaardeerd ambassadeur bij de Europese Gemeenschappen. Zelfbewust politicus, die het als minister soms aan tact ontbrak.

KVP
in de periode 1946-1970: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer, minister, lid Europees Parlement (vóór 1979), lid Europese Commissie

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Emmanuel Marie Joseph Antony (Maan)

geboorteplaats en -datum
's-Hertogenbosch, 11 september 1911

overlijdensplaats en -datum
's-Hertogenbosch, 20 december 1995

2.

Partij/stroming

partij(en)
 • RKSP (Roomsch-Katholieke Staatspartij), van 1938 tot 22 december 1945
 • KVP (Katholieke Volkspartij), vanaf 22 december 1945

3.

Hoofdfuncties/beroepen (9/15)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 4 juni 1946 tot 7 augustus 1948
 • minister van Overzeese Gebiedsdelen, van 7 augustus 1948 tot 14 februari 1949
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 15 juli 1952 tot 6 november 1956
 • lid Gemeenschappelijke Vergadering van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, van 10 september 1952 tot 1 januari 1958
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 13 november 1956 tot 4 februari 1958
 • lid Europees Parlement, van 1 januari 1958 tot 13 februari 1958 (aangewezen door de Staten-Generaal)
 • lid Commissie van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom), van 1 maart 1958 tot 1 juli 1967
 • lid Europese Commissie, belast met mededinging, van 2 juli 1967 tot 1 juli 1970 (commissie-Rey)
 • hoofd Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de Europese Gemeenschappen (titel: buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur) te Brussel, van 1 januari 1971 tot 1 januari 1977

gevangenschap/internering
geïnterneerd gijzelaarskamp te Sint-Michielsgestel, van 4 mei 1942 tot 20 december 1943

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties (2/21)

 • lid Raad van Commissarissen Noord-Brabant Maatschappij Verzekering op het Leven
 • lid studiecommissie voor advies over eventueel herziening Euratomverdrag, vanaf 1979

afgeleide functies, presidia etc.
lid commissie van voorbereiding voor de voorstellen tot Grondwetsherziening inzake Nederlands-Indië en het ontwerp-Unieverdrag (Commissie van Negen) (Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal), van februari 1948 tot augustus 1948

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Was woordvoerder buitenlandse zaken van de KVP-Tweede Kamerfractie. Hield zich verder bezig met financiën (Bankwet, Benelux-douane-overeenkomst) en justitie
 • Was woordvoerder defensie, buitenlandse zaken en economische zaken van de KVP-Eerste Kamerfractie. Hield zich ook bezig met justitie en verkeer en waterstaat.

opvallend stemgedrag (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


als bewindspersoon (beleidsmatig) (3/5)
 • Onderhandelde tussen 27 november en 5 december 1948 samen met Stikker in Batavia met Hatta over bestandsschendingen en over de bevoegdheid van de HVK om indien nodig binnen de Republiek Indonesië troepen in te zetten. Deze onderhandelingen mislukten. Stuurde daarna (met Beel) aan op een tweede politionele actie tegen de Republiek.
 • Verdedigde op 20 december 1948 in de Tweede Kamer de kabinetsbeslissing tot een militaire actie (tweede politionele actie) in Indonesië
 • Was in januari 1949 de eerstverantwoordelijke voor de indiening van het wetsvoorstel Bewind Indonesië in Overgangstijd. Deze wet moest de komst van een federaal Indonesië deel regelen dat deel zou zijn van het Koninkrijk der Nederlanden, met een Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon als hoogste gezagsdrager en een federale Indonesische regering en federaal Vertegenwoordigend Lichaam. Het wetsvoorstel bleef onafgedaan en werd in 1950 ingetrokken. (1.106)

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Verdedigde in augustus en september 1948 met succes de tweede lezing van de Grondwetsherziening, waarbij de weg werd geopend voor overdracht van de soevereiniteit over Nederlands-Indië
 • Bracht in 1948 de Noodwet-Indonesië tot stand, waarbij de functie van Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon werd gecreëerd en federale organen werden ingesteld. (1.018)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/6)
 • Fel tegenstander van de Republiek Indonesië
 • Trad af toen het kabinet zijn plan om Indonesië eventueel te 'abandonneren' verwierp. Hij wilde dat de bevoegdheden van de door de Veiligheidsraad in te stellen speciale commissie (UNCI) zouden worden beperkt. Daartoe dienden diplomatieke stappen te worden gezet bij de Verenigde Staten om de Veiligheidsraadresolutie in die zin te wijzigen. Bleef die wijziging uit dan moest Nederland in zijn ogen Indonesië opgeven en de verantwoordelijkheid bij de VS leggen.
 • Behoorde begin jaren'50 tot de groep-Steenberghe, die zich keerde tegen een te progressieve koers van de KVP

uit de privésfeer
 • Getrouwd met een nicht van C.P.M. Romme. Zijn schoonvader, Constant I.J.M. Romme (1871-1937), was administrateur van de godshuizen te 's-Hertogenbosch.

verkiezingen
 • Werd in 1952 en 1956 tot Eerste Kamerlid gekozen door Groep II: Gelderland, Overijssel, Groningen en Drenthe

niet-aanvaarde politieke functies
 • lid Tweede Kamer, mei 1949 (vacature-Fiévez)

pseudoniemen, bij-, koos- en schuilnamen
Had als bijnaam 'Euromaan'

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • P.F. Maas, "E.M.J.A. Sassen", in: P.F. Maas en J.M.M.J. Clerx (eds.), "Het kabinet-Drees-Van Schaik 1948-1951", 367-370
 • "E.M.J. Sassen 1911-1995. Brilliant young man", NRC Handelsblad, 27 december 1995
 • A. van Kessel, "Sassen, Emanuel Marie Joseph Anthony (1911-1995)", in: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel VI (digitale versie)
 • A. van Kessel, "Alsnog geslaagd - in Europa. Maan Sassen, lid Euratomcommissie (1958-1967) en de Europese Commissie (1967-1970)", in: G. Voerman e.a. (red.), "De Nederlandse eurocommissarissen" (2010), 95
 • Wie is dat? 1956
 • Ned. Patriciaat, 1952

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van Nederland

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.