Drs. H.A.C.M. (Harry) Notenboom

foto Drs. H.A.C.M. (Harry) Notenboom
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotobureau Stokvis

In de jaren zestig en zeventig de 'spichtige rekenmeester' van de KVP-fractie. Was afkomstig uit de Katholieke Limburgse Middenstandsorganisatie. Werd in 1963 Tweede Kamerlid en volgde een jaar later Lucas op als financieel woordvoerder. Hij speelde als zodanig een belangrijke rol in de Nacht van Schmelzer. De door hem gepresenteerde 'cijferwaterval' was toen voor slechts enkele Kamerleden te volgen. Stapte in 1979 over naar het rechtstreeks gekozen Europees Parlement. Publiceerde later over de financiële politiek van de KVP en over de overheidsfinanciën in de jaren zeventig, en promoveerde op het begrotingsrecht van het Europees Parlement.

KVP, CDA
in de periode 1963-1984: lid Tweede Kamer, lid Europees Parlement

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Henricus Antonius Cornelis Marie (Harry)

wijziging in naam en/of titulatuur
Drs. H.A.C.M. Notenboom, van 1952 tot 14 oktober 1988

geboorteplaats en -datum
Roosendaal (gem. Roosendaal en Nispen), 31 augustus 1926

overlijdensplaats en -datum
Venlo, 10 augustus 2023

2.

Partij/stroming

partij(en)
 • KVP (Katholieke Volkspartij), tot 11 oktober 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), vanaf 11 oktober 1980

3.

Hoofdfuncties/beroepen

 • adjunct-secretaris NRKM (Nederlandse Rooms-Katholieke Middenstandsbond) te 's-Gravenhage, van 1 september 1952 tot 1 januari 1956
 • directeur KLMB (Katholieke Limburgse Middenstandsbond) te Venlo, van 1 januari 1956 tot 1 januari 1969
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 5 juni 1963 tot 17 juli 1979
 • lid Europees Parlement, van 22 september 1971 tot 17 juli 1979 (aangewezen door de Staten-Generaal)
 • lid Europees Parlement, van 17 juli 1979 tot 24 juli 1984 (rechtstreeks gekozen)
 • bijzonder hoogleraar problematiek van de kleine en middelgrote ondernemingen, Technische Universiteit te Eindhoven, van 1991 tot 1994

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties (2/10)

 • lid (vanaf 1993 voorzitter) Raad van Commissarissen Geurt-Janssen Venlo, van 1984 tot 1998
 • lid Raad van Advies AMRO (Amsterdam-Rotterdam Bank), omstreeks 1990

afgeleide functies, presidia etc. (2/8)
 • ondervoorzitter vaste commissie voor Financiën (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 4 mei 1976 tot 24 januari 1978
 • voorzitter bijzondere commissie voor het wetsvoorstel Goedkeuring wijziging van financiële bepalingen in E.G.-verdragen (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 16 maart 1976 tot september 1976

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Was financieel-woordvoerder van de KVP in de Tweede Kamer; voerde tussen 1964 en 1975 namens zijn fractie het woord bij de algemene financiële beschouwingen. Speelde een belangrijke rol in de "Nacht van Schmelzer" (13/14 oktober 1966).

opvallend stemgedrag (0/21)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Behoorde in 1965 tot de zes leden in de KVP-fractie die tegen tijdelijke afwijking van de structurele begrotingsnorm stemde, zoals vastgelegd in het ontwerp-regeereakkoord van het kabinet-Cals
 • Was tijdens de formatie van 1971 lid van een werkgroep van Kamerleden uit KVP, ARP, CHU, VVD en DS'70 die onder leiding van Nelissen de financiële paragraaf van het regeerakkoord voorbereidde
 • Stemde in 1973 in zijn fractie tegen de totstandkoming van het kabinet-Den Uyl

pseudoniemen, bij-, koos- en schuilnamen
"Het Lucas-kind" (naar zijn voorganger als financieel woordvoerder van de KVP, Dr. A.M. Lucas)

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • Alexander van Kessel, "In dienst van de 'goede' katholieke en publieke zaak. Harry Notenboom (1926-2023)", in: Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2023, 162-165
 • F. van der Molen, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1970)

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.