K. de Boer Czn.

foto K. de Boer Czn.
bron: Onze Afgevaardigden

Vooruitstrevend-liberaal Tweede en Eerste Kamerlid in de jaren rond 1900. In 1894 in het district Zaandam gekozen als vertegenwoordiger van de Radicale Bond, maar in 1901 niet toegetreden tot de VDB, maar overgestapt naar de Liberale Unie. Oorspronkelijk landbouwer en daarnaast burgemeester van Assendelft en Koog aan de Zaan. Na zijn terugtreden als Tweede Kamerlid nog twaalf jaar senator. Vooral actief als landbouwdeskundige.

liberaal, Radicale Bond, vrijzinnig-democratische kamerclub, Liberale Unie
in de periode 1894-1922: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam

Klaas

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Assendelft, 10 oktober 1852

overlijdensplaats en -datum
Assendelft, 5 augustus 1936

3.

Partij/stroming

partij(en)
 • Radicale Bond, tot maart 1901
 • Liberale Unie, vanaf maart 1901
 • VDB (Vrijzinnig-Democratusche Bond), vanaf 1925

lid tussentijds gevormde fractie(s)
 • Vrijzinnig-Democratische Kamerclub, van 22 september 1897 tot maart 1901
 • Vooruitstrevend-Liberale Kamerclub, van 2 december 1902 tot juni 1905

4.

Hoofdfuncties/beroepen (5/6)

 • burgemeester van Assendelft, van 1 oktober 1879 tot 1 mei 1918
 • gemeentesecretaris van Assendelft, van 1 maart 1880 tot 1 mei 1918
 • lid Provinciale Staten van Noord-Holland, van 3 juli 1888 tot september 1910 (voor het kiesdistrict Zaandam)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 16 mei 1894 tot 21 september 1909 (voor het kiesdistrict Zaandam)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 20 september 1910 tot 24 juli 1922 (voor Noord-Holland)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/10)

 • lid College voor de Visscherijen, omstreeks 1919
 • regeringscommissaris NUM (Nederlandsche Uitvoer-Maatschappij), omstreeks 1920

afgeleide functies, presidia etc. (2/3)
 • lid Commissie van Rapporteurs over de voorstellen tot Grondwetsherziening (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van april 1917 tot mei 1917
 • lid Centrale Afdeling (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van maart 1920 tot juni 1920

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich in de Tweede Kamer vooral bezig met landbouw, nijverheid en financiën

opvallend stemgedrag (0/4)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

verkiezingen (3/6)
 • Was in 1909 geen Tweede Kamerkandidaat meer
 • Versloeg in 1910 bij de periodieke verkiezing van Eerste Kamerleden in Provinciale Staten van Noord-Holland met 36 tegen 19 stemmen S. de Vries (arp)
 • Werd in 1922 niet herkozen als Eerste Kamerlid. Hoewel hij formeel kandidaat was, werden er geen stemmen op hem uitgebracht.

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.