Besluitpunt "Initiatiefnota van de leden Dassen en Bikker over het versterken van de / Tweede Kamer: “Een sterke parlementaire democratie vraagt om onderhoud”"

commissie Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA)
vergadering 2023-09-14
volgnummer 48b
 

Zaak:

 

Besluit:

De minister van BZK verzoeken een kabinetsreactie op de initiatiefnota aan de Kamer te doen toekomen