Partij voor de Dieren presenteert verkiezingsprogramma

woensdag 6 september 2023, 10:15

DEN HAAG (PDC) - De Partij voor de Dieren heeft het concept­verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen gepresenteerd. Titel van het programma is 'Een wereld te herwinnen'.

Met het programma wil de partij het leven van mens, dier en natuur beschermen en verbeteren. De partij richt zich daarom op de kernthema’s dierenrechten, natuur, milieu en op het bestrijden van de oorzaken en effecten van de klimaatcrisis. Zo wil de partij wil de landbouw hervormen en de Nederlandse vee-industrie moet volgens het programma met 75% krimpen. Rechten voor de natuur en voor dieren wil de partij verankeren in de Grondwet.

Op het gebied van bestaanszekerheid wil de partij het lage tarief in de inkomstenbelasting verlagen en het toptarief verhogen. Ook pleit de partij voor een forse verhoging van het minimumloon. De partij wil een progressieve vermogensbelasting invoeren en de winstbelasting voor bedrijven verhogen van 25 naar 35 procent.

Op het partijcongres van 24 september komen de leden bij elkaar en wordt het programma definitief vastgesteld.

Bron: Partij voor de Dieren, De Volkskrant