Parlement.com bijna gered

donderdag 29 juni 2023, 16:06

Parlement.com

Aanneming van een amendement en een motie door de Tweede Kamer bracht behoud van parlement.com (en biografisch archief) stappen dichterbij. De Tweede Kamer heeft zich daar breed achter geschaard. Ook met de Eerste Kamer zijn positieve besprekingen gevoerd. De afspraken met de beide Kamers worden nu nader vastgelegd.

Europa-Nu.nl op zwart

Op maandag 3 juli moest Europa-Nu.nl wel haar activiteiten staken. Meer dan 15 jaar heeft de Stichting PDC, die ook parlement.com beheert, de website uit eigen middelen gefinancierd. Dat is niet langer houdbaar. Nu ook de politiek via het verwerpen van een motie heeft aangegeven geen overbrugging voor Europa-Nu.nl te willen bewerkstelligen, is de website op zwart gegaan.

De redactie van PDC betreurt ten zeerste dat Europa-Nu.nl verloren gaat. Met jaarlijks miljoenen bezoekers wisten vele Nederlanders informatie en het nieuws op Europa-Nu.nl te vinden. Diverse Europese verkiezingen, de eurocrisis, migratieproblematiek, de corona-pandemie, Brexit, en legio wetgevende initiatieven: deze website bood behapbare, unieke informatie, die op deze manier nergens anders in Nederland vindbaar was.

Meer informatie

(PDF-versie voor niet-abonnees)