Vijf voor twaalf voor Parlement.com en Europa-Nu.nl

20 april 2023, column J.Th.J. van den Berg en B.H. van den Braak

Ze spreken eigenlijk vanzelf: de websites Parlement.com en Europa-Nu.nl. Voor veel journalisten, onderzoekers, studenten, scholieren, ambtenaren en geïnteresseerde burgers zijn ze al jarenlang een vaste, betrouwbare en rijke bron van informatie. Je zou ze als onmisbaar kunnen bestempelen. Parlement.com krijgt wekelijks bijna 60.000 bezoekers (in verkiezingsjaar 2021 zelfs ruim 90.000) en Europa-Nu.nl krijgt er 50.000 per week.

Met behulp van de websites is onder meer het digitale biografisch archief van de Stichting PDC (Parlementair Documentatiecentrum) te raadplegen. Dit bestaat sedert 1974 en het bevat gegevens over alle landelijke publieke ambtsdragers, zoals parlementariërs, bewindspersonen en staatsraden, sedert 1796. Het bevat niet alleen leesbare biografieën, maar er zitten ook allerlei statistische data aan vast die het mogelijk maken (kwantitatief) wetenschappelijk onderzoek te doen naar hun geslacht, regionale komaf, familieachtergrond, opleiding en beroep. Het archief heeft dan ook als basis gediend voor een reeks wetenschappelijke publicaties. Het maakt het daarnaast beide Kamers der Staten-Generaal mogelijk de eigen historische ontwikkeling in beeld te brengen. Het biografisch archief leidde in 2022 bij de Stichting PDC tot welgeteld 3.100 informatieverzoeken voor uitgebreide informatie en/of analyses, nadere toelichting en verdiepende informatie. Deze verzoeken waren afkomstig van wetenschappers, de beide Kamers der Staten-Generaal, beleidsmakers, het maatschappelijk middenveld, studenten, en burgers met behoefte aan verdiepende en verbredende informatie.

Parlement.com biedt bovendien toegang tot uitgebreide informatie over het wetgevingsproces, parlementaire rechten en hun gebruik, kabinetten, verkiezingen en politieke medespelers naast regering en parlement. Actuele informatie wordt aangevuld met historische invalshoeken. Daarmee is Parlement.com een soort digitaal staatkundig archief en nieuwsbron in één. Het staat scholieren, studenten en onderzoekers ten dienste met zowel onmisbare als betrouwbare informatie, bijeengebracht door een onafhankelijke en deskundige redactie.

Europa-Nu.nl is voortgekomen uit de ervaring bij het Europese referendum in 2005 dat de kennis over de Europese Unie, haar instituties en werkwijze bij velen te kort schoot. De site voorziet nu in die kennis, niet alleen van de Unie, haar organen en activiteiten maar ook van al haar lidstaten en hun politieke instellingen. Ook deze site wordt gemaakt door een zowel deskundige als onafhankelijke redactie, die actualiteit en historische achtergrond van de Europese samenwerking met elkaar verbindt en uitlegt.

Zulke informatie behoort inderdaad vanzelfsprekend te zijn, maar dat is zij helaas niet.

De beide websites zijn een initiatief van de Stichting PDC, een van de partners in het Montesquieu Instituut, waar diverse onderzoeksinstellingen in den lande met elkaar samenwerken aan valorisatie van wetenschappelijke kennis. De site van het MI, alsmede Parlement.com en Europa-Nu.nl, worden geproduceerd door PDC. Dat heeft jaren lang de sites, alsmede het biografisch archief, op eigen kosten ‘in de lucht gehouden’.

Europa-Nu.nl heeft in de eerste jaren van haar bestaan een kleine subsidie ontvangen; de site Parlement.com heeft het van meet af aan zonder enige ondersteuning door de overheid moeten stellen.

Dat is een aantal jaren goed gegaan, maar is op termijn financieel niet houdbaar. Het maken en dagelijks onderhouden van volwassen websites is een kostbare activiteit. Als niet op korte termijn de rijksoverheid bereid is aan de bekostiging van deze websites en het biografisch archief bij te dragen, dan zal het PDC/Montesquieu Instituut niet langer in staat zijn deze drie onmisbare bronnen van kennis te onderhouden en beschikbaar te stellen. Juist in een tijd van opkomend nepnieuws en alternatieve feiten is het voortbestaan van websites als Parlement.com en Europa-Nu.nl, en de beschikbaarheid van het biografisch archief, onontbeerlijk voor wie uit belangstelling of door professioneel belang op de hoogte wil blijven. Ondersteuning zoals die verschaft is aan bijvoorbeeld de Staatscommissie parlementair stelsel (Staatscommissie-Remkes) zou dan ook niet meer mogelijk zijn.

Verdwijning van Parlement.com en Europa-Nu.nl, alsmede het biografisch archief, zou een ongekende en welhaast onaanvaardbare vorm van kapitaalvernietiging zijn.


Vindt u ook dat deze website moet blijven bestaan? Teken dan nu een digitale steunbetuiging en laat daarin weten waarom u Parlement.com en/of het biografisch archief en/of Europa-Nu.nl van waarde vindt!

Prof. dr. B. H. van den Braak en prof. dr. J.Th.J. van den Berg zijn vaste columnisten van de website www.parlement.comAndere recente columns