Eerste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK)

Deze vaste Eerste Kamercommissie houdt zich bezig met onderwerpen op het gebied van economische zaken, energie en klimaat.

Hierbij gaat het onder meer om:

  • Europees economisch beleid
  • innovatie- en industriebeleid
  • energiebeleid
  • marktordenings-, concurrentie- en consumentenbeleid,
  • telecommunicatie, post en statistiek,
  • toerisme
  • intellectueel eigendom, voor zover het betreft octrooi- en kwekersrecht
Voorzitter is S.M. (Saskia) Kluit. Ondervoorzitter is A. (Andrea) van Langen-Visbeek. Griffier is W. (Warmolt) de Boer.

Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar informatie over de samenstelling van de Kamercommissie door de jaren heen? PDC, partner van het Montesquieu Instituut, kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.