Tweede consultatieronde Wet politieke partijen

maandag 5 juni 2023, 14:00

DEN HAAG (PDC) - Vandaag is er een tweede consultatieronde geopend voor de Wet op de politieke partijen (Wpp). De tweede ronde is bedoeld om reactie te vragen op een aantal nieuw toegevoegde elementen in de memorie van toelichting. Van 22 december 2022 tot en met 21 maart 2023 liep de eerste ronde al.

De meest opvallende toevoeging is een bepaling over het opschorten van overheidssubsidie indien een politieke partij strafrechtelijk wordt veroordeeld. Daarnaast zijn er elementen toegevoegd die gaan over:

  • De verhouding van de wet tot hoger recht, zoals internationale verdragen en de Grondwet
  • De gevolgen van het wetsvoorstel (regeldruk)
  • Uitvoering van de wet door de op te richten Autoriteit Wet op de politieke partijen
  • De financiële gevolgen
  • Evaluatie van de wet
  • Inwerkingtreding

Reageren op de internetconsultatie kan tot en met 4 juli 2023.


Het wetsontwerp bundelt bestaande en nieuwe regels over politieke partijen. Op 13 juni presenteert het Montesquieu Instituut een nieuwe bundel over deze wet genaamd 'Wie regelt, beperkt? De ontwerp-Wet op de politieke partijen en de traditie van het non-interventionisme'. Het eerste exemplaar zal overhandigd worden aan minister Hanke Bruins Slot, die hierop een reactie zal geven.


Bron: internetconsultatie.nl