Algemene Ledenvergadering 2023

Zoals aangekondigd roepen we de Algemene Ledenvergadering (ALV) bijeen op zaterdag 17 juni 2023 tussen 10:30 en 12:00 in Scheveningen. Let op: deuren sluiten om 11:00."},"tunes":{"footnotes":[]}},{"id":"0KvUIBdFaz","type":"paragraph","data":{"text":"De agenda en de stukken zijn conform de statuten en het huishoudelijk reglement van JFVD op deze pagina te vinden."},"tunes":{"footnotes":[]}},{"id":"3RKhEkOdpc","type":"paragraph","data":{"text":"Opmerkingen en vragen kunnen tot en met 10 juni ingediend worden door te mailen naar bestuur@jongerenfvd.nl"},"tunes":{"footnotes":[]}},{"id":"zTGx15AzVY","type":"paragraph","data":{"text":"Na de ALV volgt het middaggedeelte. Voor dit gedeelte heb je wél een kaartje nodig. Kaartjes zijn verkrijgbaar op onze events-pagina."},"tunes":{"footnotes":[]}},{"id":"HmLEW85oR2","type":"paragraph","data":{"text":"We kijken er enorm naar uit samen te komen op het strand van Scheveningen om daar met honderden JFVD’ers het leven te vieren!"},"tunes":{"footnotes":[]}},{"id":"9jtNwUYM8f","type":"paragraph","data":{"text":"Getekend,"},"tunes":{"footnotes":[]}},{"id":"NYu7ceCiaX","type":"paragraph","data":{"text":"Het JFVD Bestuur"},"tunes":{"footnotes":[]}},{"id":"LcPrre_DAE","type":"delimiter","data":[]},{"id":"qKfuMncqaJ","type":"paragraph","data":{"text":"\u003cb\u003eAgenda JFVD ALV 2023\u003c/b\u003e"},"tunes":{"footnotes":[]}},{"id":"S-A3mrk5M2","type":"paragraph","data":{"text":"1. Opening"},"tunes":{"footnotes":[]}},{"id":"q4nHhh1--C","type":"paragraph","data":{"text":"2. Mededelingen en ingekomen stukken"},"tunes":{"footnotes":[]}},{"id":"GTAYboakkt","type":"paragraph","data":{"text":"3. Verslag auditcommissie"},"tunes":{"footnotes":[]}},{"id":"vc7c8sTRf_","type":"attaches","data":{"file":{"url":"https://admini.fvd.nl/storage/articles/_files/TvAbvuWeP5bD7TMPzkgdmHjc8XidQqM1sv1LjvHU.docx"},"title":"Verslag Auditcommissie 2022"}},{"id":"dCACcOSasy","type":"paragraph","data":{"text":"4. Behandeling en vaststelling van de balans en de rekening van baten en lasten 2022 en verlening décharge"},"tunes":{"footnotes":[]}},{"id":"vmD9YmhbrC","type":"attaches","data":{"file":{"url":"https://admini.fvd.nl/storage/articles/_files/5K6qaKTKjC8kD2N1OCaH3j5HVy5uYSveBtQp1dYT.pdf"},"title":"Jaarrekening 2022"}},{"id":"uQBPf2dE8o","type":"paragraph","data":{"text":"5. Vaststellen begroting 2023"},"tunes":{"footnotes":[]}},{"id":"OhjBNoLehI","type":"attaches","data":{"file":{"url":"https://admini.fvd.nl/storage/articles/_files/DbxBgg0s0RglV0Yy4IuEsXh2aCB4BI3Ndgu80ACE.docx"},"title":"Begroting 2023"}},{"id":"qWZmaIJeLN","type":"paragraph","data":{"text":"6. Uitstel behandeling en vaststelling balans en rekening van baten en lasten 2023"},"tunes":{"footnotes":[]}},{"id":"j5GjjSXiI-","type":"paragraph","data":{"text":"7. Benoeming leden Commissie van Beroep en plaatsvervangend lid"},"tunes":{"footnotes":[]}},{"id":"n77_QBpKgN","type":"paragraph","data":{"text":"\u003ci\u003eHuidige leden: Rick de Vries, Lidewij de Vos, Moriah Hartman, Gino Stuy (plaatsvervangend lid)\u003c/i\u003e"},"tunes":{"footnotes":[]}},{"id":"U8HYvm1ljv","type":"paragraph","data":{"text":"\u003ci\u003eVerlatende leden:\u003c/i\u003e"},"tunes":{"footnotes":[]}},{"id":"0L1u68S33G","type":"paragraph","data":{"text":"\u003ci\u003eTe benoemen leden: \u003c/i\u003e"},"tunes":{"footnotes":[]}},{"id":"GZzwEmOvne","type":"paragraph","data":{"text":"8. Benoeming leden Auditcommissie"},"tunes":{"footnotes":[]}},{"id":"EtoxyjvqKj","type":"paragraph","data":{"text":"\u003ci\u003eHuidige leden: Carlos Klazinga, Andreas Bakir, Leunis Dingemanse\u003c/i\u003e"},"tunes":{"footnotes":[]}},{"id":"C4-0DpBadE","type":"paragraph","data":{"text":"\u003ci\u003eVerlatende leden: Carlos Klazinga\u003c/i\u003e"},"tunes":{"footnotes":[]}},{"id":"q4xK9p5dkL","type":"paragraph","data":{"text":"\u003ci\u003eTe benoemen leden: Sebastiaan Huisman\u003c/i\u003e"},"tunes":{"footnotes":[]}},{"id":"HkRdMsx0kb","type":"paragraph","data":{"text":"9. Jaarverslag bestuur 2022"},"tunes":{"footnotes":[]}},{"id":"dHE5AdKiWK","type":"attaches","data":{"file":{"url":"https://admini.fvd.nl/storage/articles/_files/ctkLtFliboNP3icMn88Wf33tZWi13Rq0uyHJ3ETh.pdf"},"title":"Jaarverslag 2022"}},{"id":"l9HnOvpFai","type":"paragraph","data":{"text":"10. Benoeming bestuur 2023"},"tunes":{"footnotes":[]}},{"id":"x8nJjo5yef","type":"paragraph","data":{"text":"\u003ci\u003eHuidige leden: Iem al Biyati (voorzitter), Massimo Etalle (secretaris), Tom Russcher (penningmeester), Davy van Reenen, Claire Middelkoop\u003c/i\u003e"},"tunes":{"footnotes":[]}},{"id":"cmZJAijw6z","type":"paragraph","data":{"text":"\u003ci\u003eVerlatende leden: Massimo Etalle, Davy van Reenen\u003c/i\u003e"},"tunes":{"footnotes":[]}},{"id":"FKtboK5E80","type":"paragraph","data":{"text":"\u003ci\u003eTe benoemen leden: Tom Russcher (secretaris), Ramon van Asch (penningmeester), Pelle Koopman\u003c/i\u003e"},"tunes":{"footnotes":[]}},{"id":"BCUChBmLXH","type":"paragraph","data":{"text":"11. Rondvraag"},"tunes":{"footnotes":[]}}],"version":"2.26.4"},"status":1,"featured":false,"is_premium":false,"created_at":"2023-06-01T17:25:11.000000Z","updated_at":"2023-06-01T17:31:31.000000Z","column":0,"authors":[]},"pageContext":{"locale":"nl","locales":["nl"],"defaultLocale":"nl","slug":"algemene-ledenvergadering-2023"}},"__N_SSG":true},"page":"/actueel/[...slug]","query":{"slug":["algemene-ledenvergadering-2023"]},"buildId":"qyMSuCxhAzSOLEO5PH2hX","runtimeConfig":{"adminiUrl":"https://admini.fvd.nl"},"isFallback":false,"gsp":true,"appGip":true,"locale":"nl","locales":["nl"],"defaultLocale":"nl","scriptLoader":[]}