Europese lidstaten gaan plannen hervorming Europese Kiesakte verwerpen

donderdag 8 december 2022, 12:05

DEN HAAG (PDC) - De Europese lidstaten zullen naar verwachting de plannen voor het wijzigen van de Europese Kiesakte verwerpen tijdens de laatste Europese Top van dit jaar. Dit meldt Euractiv op basis van de ontwerpconclusies van de Raad die journalisten van dat platform hebben ingezien.

In de ontwerpconclusies is te lezen dat een meerderheid van de lidstaten tegen de voorstellen van het Europees Parlement zal stemmen. Er zijn zorgen onder de lidstaten dat de principes van subsidiariteit en proportionaliteit niet kunnen worden gewaarborgd als er een eenduidige verkiezingsprocedure in alle lidstaten wordt ingesteld.

De belangrijkste voorstellen uit de plannen zijn, naast een vaste verkiezingsdag op 9 mei, het instellen van transnationale kieslijsten en zogeheten Spitzenkandidaten. Tijdens Europese verkiezingen zouden kiezers dan twee stemmen kunnen uitbrengen: één om de 705 leden van het Europees Parlement te kiezen in nationale kiesdistricten, zoals nu het geval is, en één om de 28 leden uit een EU-breed kiesdistrict te verkiezen. Elke Europese politieke partij zou vervolgens een kandidaat nomineren voor het voorzitterschap van de Europese Commissie.

Bron: Euractiv