De Politieke Partij Radikalen, 1968-1990 - Macht uit het zadel

Op donderdag 3 november 2022 vond er een symposium plaats in het Maria-Montessori gebouw van de Radboud Universiteit te Nijmegen met als titel ‘50 jaar groen en progressief. Actualiteit en erfgoed van de PPR, 1968-1990’. Jan Willem Brouwer leidde een themagesprek over vredespolitiek en Anne Bos het afsluitend panel over de omgang met macht.

Aanleiding voor het symposium is het nieuwe boek De Politieke Partij Radikalen, 1968-1990 - Macht uit het zadel dat op 3 november uitkwam en werd gepresenteerd tijdens het symposium. Dit boek is tot stand gekomen in samenwerking met historici van verschillende universiteiten, de reünisten van de PPR, het Katholiek Documentatie Centrum (KDC), het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis, de afdeling Politieke Geschiedenis van de Radboud Universiteit en het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP).

Aan het boek is meegewerkt door (voormalig) CPG'ers Alexander van Kessel, Mari Smits, Hilde Lavell, Jan Willem Brouwer, Hilde Reiding, Kris van der Aar en Anne Bos. Carla Van Baalen maakte deel uit van de wetenschappelijke adviescommissie.