SP Jongeren

SP Jongeren
Bron: SP Jongeren

Deze in 2022 opgerichte politieke jongerenorganisatie is gelieerd aan de politieke partij SP. SP Jongeren is een socialistische beweging voor jongeren tussen de 16 en 28 jaar die willen toewerken naar een socialistische samenleving waarin de mensen centraal staan.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Ideologie

Hoewel SP Jongeren zijn activiteiten en acties zelfstandig onderneemt, sluit de organisatie zich qua inhoudelijke standpunten aan bij de SP. De organisatie zegt zich te organiseren op onderwerpen die voor jongeren belangrijk zijn, zoals lagere algemene kosten, meer waardering voor MBO-studenten, compensatie voor studenten die onder het leenstelsel vallen, een hogere basisbeurs voor studenten, betaalbare woningen en een reorganisatie van de woningmarkt en vastgoedsector.

Het doel van de organisatie is om de bekendheid van de SP te vergroten onder jongeren, jongeren een plek te geven binnen de SP en ze te betrekken bij het verwezenlijken van een socialistische maatschappij in Nederland.

2.

Organisatiestructuur

Het bestuur van SP Jongeren bestaat uit vijf leden, inclusief voorzitter. Daarnaast zit er een vertegenwoordiging van het team Opbouw en Opleiding van de SP als ondersteuning in het bestuur. Zij maken gebruik van het partijbureau van de SP. Tijdens de ledenvergadering, die twee keer per jaar plaatsvindt, beslissen de leden over (jaar)plannen, jaarverslagen en kiezen zij het bestuur van de vereniging. Het landelijke bestuur zet de landelijke lijn van SP Jongeren uit.

De kern van SP Jongeren bestaat uit de regionale groepen. Deze groepen betrekken jongeren via laagdrempelige bijeenkomsten om zo samen in actie te komen voor de standpunten van de organisatie. Elke regionale groep heeft een contactpersoon.

3.

Historische ontwikkeling

Vanaf de jaren 1970 zijn er binnen de SP verschillende actiegroepen voor jongeren actief geweest. Tijdens het SP-congres van 1999 voerden jongeren binnen de SP actie voor een eigen politieke jongerenorganisatie, waar de partij mee instemde. Uiteindelijk ontstond in 2003 ROOD als jongerenorganisatie van de SP.

Op 26 juni 2021 verbrak de SP de banden met ROOD, vanwege een tweetal conflicten. Het eerste conflict deed zich voor in juni 2020 nadat ROOD op een algemene ledenvergadering van de SP een motie tegen regeringsdeelname aannam, terwijl SP-fractievoorzitter Lilian Marijnissen regeringsdeelname op dat moment niet uitsloot.

Het tweede conflict ontstond in het najaar van 2020. Jongerenvoorzitter Olaf Kemerink werd toen geroyeerd, omdat hij was aangesloten bij het Communistisch Platform. Daarna werden nog eens zes jongeren vanwege hun betrokkenheid bij dit Platform uit de partij gezet en werd de subsidie stopgezet. De verhouding tussen ROOD en de SP stond op scherp en op 26 juni 2021 besloot de partijraad van de SP tot een definitieve breuk met de jongerentak. ROOD is sindsdien een zelfstandige jongerenorganisatie.

Begin 2022 ondernamen jongeren binnen de SP stappen om een nieuwe jongerenorganisatie op te richten. Op 30 oktober 2022 werd SP Jongeren officieel als vereniging opgericht.

4.

Gegevens

Naam

SP Jongeren

Moederpartij

SP

Opgericht

30 oktober 2022

Ledenaantal

1000+ (in 2022)

Ledenblad

De Tribune

Internet

https://jongeren.sp.nl/

Email

jongeren@sp.nl

Telefoon

088 243 55 55

Adres

Snouckaertlaan 70

3811MB Amersfoort


Meer over