Pegas: "Sluimerende oorlog" tussen Staatstoezicht op de Mijnen en Economische Zaken

woensdag 28 september 2022, 11:20

DEN HAAG (PDC) - Voormalig inspecteur-generaal der Mijnen, Harry van der Meijden, bestempelde de relatie tussen het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en het ministerie van Economische Zaken als "een sluimerende oorlog". Dat onthulde hij gisteren in de parlementaire enquêtecommissie naar de gaswinning in Groningen, waar hij ondervraagd werd over zijn tijd als toezichthouder. Van der Meijden was inspecteur-generaal van het SodM in de periode van 2014 tot 2017.

Het sollicitatiegesprek voor die functie verliep al niet volgens verwachting, volgens Van der Meijden. Naast mensen van het ministerie van Economische Zaken was ook de vertegenwoordiger van de olie- en gasbedrijven aanwezig, de sector waarop de inspecteur-generaal net toezicht moet houden. Eenmaal in zijn functie als inspecteur-generaal werd Van der Meijden geconfronteerd met kritiek en wantrouwen vanwege zijn lange carrière bij Shell.

Van der Meijden ervoer de relatie met het ministerie van Economische Zaken als "buitengewoon onaangenaam". Toen de inspectie aan de alarmbel trok over de gaswinning werd dat genegeerd door het ministerie. Een topambtenaar van EZ vroeg toen zelfs wie het SodM in godsnaam was.

Bij een bijeenkomst met de toenmalige minister van Economische Zaken Henk Kamp in 2016, waar het over het terugschroeven van de gaswinning ging, zaten ook de directeuren van de NAM, Shell en Esso aan tafel. Daarover zei Van der Meijden dat het een "zeer ongemakkelijke vergadering" was, waarbij de NAM "woedend" was over het advies voor het winningsplan.

Uit een nieuwe rapportage van de Algemene Rekenkamer over de aardgasbaten blijkt dat de gaswinning in totaal 454 miljard euro opleverde voor de Nederlandse overheid. De rapportage, die gisteren gepubliceerd werd, stelt daarnaast dat een investeringsfonds voor de aardgasopbrengsten de overheid veel meer miljarden had kunnen opbrengen, naar het voorbeeld van Noorwegen.

Bronnen: NOS, NRC