Meer aandacht nodig voor de mogelijke regeldruk bij nieuwe voorstellen

woensdag 7 september 2022, 11:39

DEN HAAG (PDC) - Het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) wil meer aandacht voor de mogelijke extra regeldruk die Europese regels in Nederland met zich meebrengen. Daartoe roept het college op in een quick scan van het BNC-fiche.

Nieuwe Europese voorstellen worden beoordeeld in zogeheten BNC-fiches. In die fiches gaat het onder meer om de gevolgen van Europese voorstellen voor Nederland. Of die voorstellen leiden tot onnodige regeldruk wordt in de meeste gevallen niet goed in kaart gebracht, omdat harde cijfers hierover ontbreken.

De Europese Commissie kijkt zelf bij het doen van voorstellen ook naar de gevolgen voor de regeldruk. Echter, dat doet ze voor de hele Unie, en niet voor specifieke lidstaten. Daarom pleit de ATR voor een betere rapportage in de BNC-fiches. Als beter bekend is wat het voor Nederlandse burgers en bedrijven aan regeldruk toevoegt of wegneemt is dat van belang voor hoe Nederland in de EU gaat onderhandelen over nieuwe voorstellen.

Bron: ATR