Policy Paper 12: 'Meer ondersteuning voor de Tweede Kamer, maar welke?'

Voorblad

De uitbreiding van de ondersteuning van de Tweede Kamer staat al lange tijd hoog op de agenda. Ook komt hier steeds meer geld voor. Maar wat voor vorm moet de versterking van de ondersteuning hebben in de Tweede Kamer? In deze policy paper stellen auteurs Simon Otjes, Gijs Jan Brandsma, Carla Hoetink en Wimar Bolhuis dat de vorm van ondersteuning die nodig is afhangt van de rol die de Kamer zelf wil spelen.

In 'Meer ondersteuning in de Kamer, maar welke?' geven de auteurs een aanzet voor een meer fundamentele reflectie op parlementaire ondersteuning. Het paper gaat bewust niet in op de vraag hoeveel extra ondersteuning nodig is. Wat de auteurs betreft luidt de hamvraag: meer ondersteuning ja, maar in welke vorm?

De auteurs bespreken de drie kerntaken van het parlement en kijken welke rollen van Kamerondersteuning hier het beste bij passen. Wil de Tweede Kamer een sterke volksvertegenwoordigende functie hebben, dan is het belangrijk om met name de functie van marketeer in fractiestaf uit te breiden om Kameractiviteiten zichtbaar te maken naar burgers. Bij een controlerend parlement is de rol van een informatiemakelaar belangrijk, zowel bij de fractie als bij commissiestaf, om een onafhankelijke informatievoorziening te garanderen. Bij het derde ideaalbeeld, een wetgevend parlement, is het belang van een beleidsmatig en juridisch adviseur het grootst.

 
 
Download PDF