W.D. (Wimar) Bolhuis

foto W.D. (Wimar) Bolhuis
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Wimar Bolhuis

Wimar Bolhuis is universitair docent economie aan Universiteit Leiden. Hij was eerder werkzaam bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het ministerie van Financiën, de Tweede Kamerfractie van de PvdA en bij de Sociaal-Economische Raad. Zijn kennisgebieden zijn overheidsfinanciën, arbeidsmarkt, sociale zekerheid, pensioenen en zorg. Hij promoveerde in 2018 op een proefschrift over de doorrekeningen van het Centraal Planbureau van verkiezingsprogramma’s en regeerakkoorden. Sinds 2021 is hij fellow bij het Montesquieu Instituut.

in de periode 2012-2015, 2021-heden: fellow Montesquieu Instituut, wetenschapper Montesquieu Instituut

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Hoofdfuncties/beroepen (4/6)

  • senior inspecteur, Ministerie van Financiën, van januari 2013 tot november 2015
  • politiek assistent staatssecretaris, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van november 2015 tot maart 2018
  • plaatsvervangend directeur sociale zaken, Sociaal-Economische Raad, van maart 2018 tot juni 2019
  • universitair docent economie, Universiteit Leiden, vanaf januari 2019

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

2.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

3.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

4.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.