Hoe durf je?

Ondanks dat het debat over de uithuisplaatsingen van kinderen in het toeslagenschandaal twee dagen geleden was, voel ik het nog steeds: hoe durf je? Hoe durf je als grootste partij in de Tweede Kamer, die de minister-president levert en met een kabinet dat is afgetreden vanwege het toeslagenschandaal, het debat dat voor zoveel getroffen ouders zo belangrijk is te misbruiken om je eigen feestje te vieren?

Voordat de woordvoerder van de VVD, de heer Verkuijlen, aan de beurt was, stroomde de Kamer vol met VVD'ers die allemaal klaar gingen zitten om naar de 'maidenspeech' van hun collega te luisteren. Een 'maidenspeech' is de eerste keer dat je als nieuw gekozen Kamerlid het woord voert in de plenaire vergaderzaal. Je krijgt felicitaties van je collega's en het is goed gebruik dat je geen vragen hoeft te beantwoorden.

Dat laatste, geen vragen hoeven te beantwoorden, kwam de VVD natuurlijk goed uit. Maar hoe durf je in zo'n belangrijk debat, dat gaat over levens van ouders en kinderen die totaal verwoest zijn door een nietsontziende overheid, zo weg te duiken voor je verantwoordelijkheid en er je eigen feestje van te maken? De getroffen ouders die op de publieke tribune zaten om het debat te volgen, stapten terecht op.

Natuurlijk gaat het niet om dit individuele VVD-Kamerlid waar ik voor donderdag nog nooit van had gehoord, maar het gaat me om de arrogantie en de pijnlijke afstand die er is tussen de VVD -en meer partijen in de Kamer- en de mensen om wie het gaat. Aan de heer Verkuijlen vroeg ik of hij dacht met zijn actie bij te hebben gedragen aan het herstel van vertrouwen, maar ik kreeg geen antwoord. Later, waarschijnlijk toen hij de vele boze reacties had gezien, bood hij zijn excuses aan. Het is zo veelzeggend. De mensen hebben er niets aan.

Het debat donderdag was vreselijk voor de getroffen gezinnen, want ze zijn niets wijzer geworden. Onze voorstellen om te komen tot een snellere oplossing, een eerlijke herbeoordeling van de uithuisplaatsingen en ondersteuning van de getroffen gezinnen die ook daadwerkelijk dingen kan oplossen, zijn afgewezen. Het kabinet vindt een herbeoordeling niet nodig. De uithuisplaatsingen bleken afgelopen periode, ook toen het toeslagenschandaal al bekend was, gewoon door te zijn gegaan. Gekmakend is het. Maar we geven niet op. Uiteindelijk is het hele toeslagenschandaal aan het licht gekomen door moed, vasthoudendheid en het organiseren van de getroffen ouders. Zo zullen we samen met hen ook een rechtvaardige oplossing afdwingen.