Leden van de Staten-Generaal

Tweede Kamerzetel -> Foto: Risastla
Bron: Risastla

De Staten-Generaal bestaat uit 225 leden. 150 leden vormen samen de Tweede Kamer en de andere 75 leden maken deel uit van de Eerste Kamer. De leden van de Tweede Kamer worden direct gekozen tijdens de Tweede Kamerverkiezingen. Eerste Kamerleden worden indirect gekozen: tijdens de Provinciale Statenverkiezingen kiezen burgers de leden van de Provinciale Staten en die leden kiezen vervolgens de Eerste Kamerleden.

  • Procedure benoeming

    Als de stemmen zijn geteld en de zetels over de lijsten zijn verdeeld, worden de kandidaten op de hoogte gesteld van hun benoeming. Nadat de kandidaat zijn benoeming aanvaardt, wordt er een onderzoek ingesteld naar de geloofsbrieven van de kandidaat. Wanneer er geen bezwaren zijn tegen het lidmaatschap van de kandidaat, wordt hij na aflegging van de eed beëdigd.