Internetconsultatie over oprichten kiescollege voor niet-ingezetenen bij Eerste Kamerverkiezing

woensdag 6 oktober 2021, 10:56

DEN HAAG (PDC) - Er is een internetconsultatie gestart over het wetsvoorstel om het (nog) te wijzigen artikel 55 van de Grondwet uit te voeren. Die wet regelt de instelling van een kiescollege voor niet-ingezetenen. Dat college kiest, net als Provinciale Staten en het Caribische kiescollege, de Eerste Kamer. Het Grondwetsvoorstel (tweede lezing) ligt bij de Tweede Kamer. De consultatie loopt van 28 september 2021 tot en met 8 november 2021.

De wet moet ervoor zorgen dat Nederlanders die in het buitenland wonen ook indirect invloed uit kunnen oefenen op de samenstelling van de Eerste kamer. Nederlanders die in het buitenland wonen, stemmen in een verkiezing op een kandidaat voor het kiescollege, dat de niet-ingezetenen vertegenwoordigt bij de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer. Om deel uit te kunnen maken van het kiescollege, moet de gekozene Nederlander zijn, in het buitenland wonen en niet uitgesloten zijn van het kiesrecht.

Via een internetconsultatie kunnen burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties kennis nemen van wetsvoorstellen en hun ideeën hierover kenbaar maken. Het doel is de transparantie van het wetgevingsproces te verbeteren en bij te dragen aan de kwaliteit van wetgeving.

Bron: Rijksoverheid