Analyse van de personele samenstelling van Rutte III

dinsdag 29 juni 2021, 7:37

DEN HAAG (PDC) - Voor de Tweede Kamerverkiezingen van maart dit jaar heeft PDC een profiel gemaakt van de aftredende Tweede Kamer en van de nieuw gekozen Tweede Kamer. Hetzelfde zal PDC voor het nieuw te vormen kabinet gaan doen. Om te laten zien hoe zo'n profiel eruit ziet, publiceren wij nu een analyse van de samenstelling van het kabinet van Rutte bij zijn aantreden in 2017*.

Bij aanvang van Rutte III bestaat het kabinet uit 16 ministers en 8 staatssectretarissen. Hiervan zijn er 10 vrouw. Het aantal vrouwen in de regering is toegenomen ten opzichte van kabinet-Rutte II toen het kabinet 7 vrouwelijke bewindslieden telde. Dit is een percentuele toename van 6%.

Naast dat Rutte III meer vrouwen telde, heeft kabinet-Rutte III ook een staatssecretaris die buiten Nederland is geboren. Vergeleken met Rutte II is dit een toename van 4% (dat kabinet telde enkel bewindspersonen die in Nederland zijn geboren).

Ook het opleidingsniveau verschilt. Het kabinet blijft hoog opgeleid: de bewindslieden hebben ofwel een HBO opleiding gevolgd ofwel een universitaire opleiding. Echter is er zelfs een toename van de universitaire afgestudeerden in het kabinet Rutte III. In 2012 (Rutte II) had 85% een universitaire opleiding afgerond en in 2017 (Rutte III) 91%.

Kabinet-Rutte III is jonger dan Rutte II. Daar waar Rutte II nog een minister die 65+ was, is dat niet het geval bij het aantreden van Rutte III. Het gaat zelfs nog wat verder: de meeste bewindslieden van Rutte III vallen in de categorie 35-49 jaar (54%), in tegenstelling tot Rutte II waarbij de categorie 50-64 de grootste was.

Voordat de bewindslieden hun regeringspost bekleedden, hebben ze werkervaring opgedaan in meerdere sectoren. Daar waar er in 2012 nog ministers waren met een achtergrond in de zorg (15%), is dit in 2017 verdwenen. Daarvoor in de plaats zijn bewindslieden met een achtergrond in de communicatiesector (8%) gekomen. De meest vertegenwoordigde sector is de politieke sector. Denk hierbij aan partijpolitieke werkzaamheden of Kamerlidmaatshappen. Hier is wel een lichte afname te zien van het percentage bewindslieden met een achtergrond in de politiek. Dit is van 90% naar 88% gegaan.

Tabellen

Ministers

 • a. 
  Geslacht
MeetmomentGeslachttotaal *
29
2012-11-0513
m8
v5
2017-10-2616
m10
v6
 • b. 
  Geboorteprovincie
MeetmomentGeboorteprovincietotaal *
29
2012-11-0513
Flevoland (Fl.)
1
Gelderland (Gld.)
1
Limburg (Lb.)
3
Noord-Brabant (N.Br.)
1
Noord-Holland (N.H.)
1
Overijssel (Ov.)
1
Utrecht (Utr.)
1
Zuid-Holland (Z.H.)
4
2017-10-2616
Friesland/Fryslân (Frl.)
1
Gelderland (Gld.)
2
Groningen (Gr.)
1
Noord-Brabant (N.Br.)
1
Noord-Holland (N.H.)
1
Overijssel (Ov.)
1
Zeeland (Zld.)
1
Zuid-Holland (Z.H.)
8
 • c. 
  Opleidingsniveau
MeetmomentOpleidingsniveautotaal *
29
2012-11-0513
academisch11
hoger2
2017-10-2616
academisch15
hoger1
 • e. 
  Werkervaring
MeetmomentSectortotaal *
96
2012-11-0542
bedrijfsleven
5
bestuur7
financieel1
maatschappij
4
politiek12
raad/Staten
6
veiligheid1
wetenschap3
zorg3
2017-10-2654
bedrijfsleven
9
bestuur11
communicatie
1
financieel2
maatschappij
2
onderwijs3
politiek14
raad/Staten
8
veiligheid2
wetenschap2

Staatssecretarissen

b.Geboorteprovincie

MeetmomentGeboorteprovincie (danwel -land)totaal *
15
2012-11-057
Drenthe (Dr.)
1
Limburg (Lb.)
1
Noord-Brabant (N.Br.)
1
Noord-Holland (N.H.)
2
Zuid-Holland (Z.H.)
2
2017-10-268
Gelderland (Gld.)
1
Groningen (Gr.)
1
Kroatië1
Limburg (Lb.)
1
Noord-Holland (N.H.)
1
Utrecht (Utr.)
2
Zuid-Holland (Z.H.)
1
 • c. 
  Opleidingsniveau
MeetmomentOpleidingsniveautotaal *
15
2012-11-057
academisch6
hoger1
2017-10-268
academisch7
hoger1
 • d. 
  Leeftijd
MeetmomentLeeftijdscategorietotaal *
15
2012-11-057
35-493
50-644
2017-10-268
35-497
50-641
 • e. 
  Werkervaring
MeetmomentSectortotaal *
51
2012-11-0524
bedrijfsleven
2
bestuur5
financieel1
onderwijs1
politiek6
raad/Staten
5
veiligheid2
wetenschap2
2017-10-2627
bedrijfsleven
3
bestuur5
communicatie
1
financieel1
maatschappij
1
politiek7
raad/Staten
5
veiligheid2
wetenschap2

** de data zijn gekozen op datum aantreden kabinet. Dit om de vergelijking bij aantreden met het komende kabinet te kunnen maken.

Bron: PDC- Partner van het Montesquieu Instituut