Rekenkamer: kabinet is grip op huishoudboekje tijdens de coronacrisis kwijtgeraakt

woensdag 19 mei 2021, 16:00

DEN HAAG (PDC) - Het Ministerie van Volksgezondheid heeft in het afgelopen jaar de verantwoordingsregels niet goed nageleefd en heeft onrechtmatig belastinggeld uitgegeven aan coronamateriaal. Dit is een van de conclusies in het rapport van Arno Visser, president van de Algemene Rekenkamer. Zoals gewoonlijk op Verantwoordingsdag heeft de president van de Algemene Rekenkamer zijn jaarlijkse rapport over de staatsfinanciën gepresenteerd.

Het afgelopen jaar is door de coronacrisis een uitzonderlijk jaar geweest waardoor er flink extra geld uitgegeven is. Visser acht de rol van de Algemene Rekenkamer hierdoor echter niet anders dit jaar: ''Buitengewone omstandigheden maken niet dat we ineens een andere rol krijgen, of onze bestaande rol anders invullen: we controleren de rijksoverheid op basis van dezelfde normen als ieder ander jaar. Wat vroeger onrechtmatig was, is nu ook onrechtmatig. Wat vroeger onvolkomen was, is dat nu ook. Wat vroeger onvoldoende informeren was, is dat nu ook.''

Vooral het ministerie van VWS krijgt flinke kritiek in het rapport: het heeft vorig jaar onrechtmatig 5,1 miljard euro belastinggeld uitgegeven aan coronamateriaal, waarvan voor 40 procent niet duidelijk is aangetoond wat ermee is gebeurd.

De Algemene Rekenkamer heeft hierover formeel bezwaar gemaakt bij het ministerie van VWS, een uitzonderlijke maatregel. Volgens de Rekenkamer was in september 2020 al duidelijk dat het financieel beheer wat betreft de bestrijding van de pandemie tekortkomingen vertoonde, maar is het ministerie pas dit jaar aan de slag gegaan om greep te krijgen op de uitgaven. Inmiddels ligt er een verbeterplan van minister Van Ark, dat de Rekenkamer heeft goedgekeurd.

Naast organisatorische problemen constateert de Algemene Rekenkamer ook een democratisch tekort: de Tweede Kamer werd vaak niet vooraf geïnformeerd over uitgaven in de crisis, en dit is in strijd met het ‘budgetrecht’ van de Tweede Kamer. Eerder benadrukte de Algemene Rekenkamer al dat de begrotingsregels ook in crisistijd gelden en dat niet voorbijgegaan mag worden aan de controlerende taak van de Tweede Kamer.

Bron: Algemene Rekenkamer, NOS, NRC Handelsblad