Motie aangenomen over het schrappen van verbod op rechterlijke constitutionele toetsing

maandag 3 mei 2021, 12:00

DEN HAAG (PDC) - Anne Kuik (CDA) heeft op 29 april tijdens het Kamerdebat over de openbaar gemaakte notulen van de ministerraad mede namens tien andere ondertekenaars een motie ingediend, waarin gevraagd wordt om het verbod op constitutionele toetsing door de rechter uit de grondwet te schrappen. De motie werd gesteund door een meerderheid van de Tweede Kamer (88 leden).

Volgens artikel 120 van de Nederlandse Grondwet kunnen Nederlandse rechters wetten die door de Kamer zijn aangenomen niet toetsen aan de Nederlandse Grondwet. Dit geldt zowel voor de inhoud van een wet, als de wijze van totstandkoming van een wet.

In de motie wordt de regering verzocht binnen een jaar wetsvoorstellen in te dienen om artikel 120 van de Grondwet te schrappen en om een kaderwet toezicht in te dienen die de onafhankelijkheid van toezichthouders borgt. Ook vroeg de motie de nieuwe regering binnen een jaar voorstellen te doen voor een nieuw sociaal contract om het vertrouwen van de burgers te herstellen.

Bron: Tweede Kamer