Achtergrond: waarom zijn de verkiezingen niet op zondag?

vrijdag 12 maart 2021, 12:56

In Nederland zijn de Tweede Kamerverkiezingen van oudsher op woensdag. In vrijwel alle andere landen van de EU vinden parlementsverkiezingen op zondag plaats. Alleen in Nederland, Denemarken en Ierland (en in voormalig EU-land Verenigd Koninkrijk) is dat niet zo.

Eerbiediging van de zondagsrust op godsdienstige overwegingen is daarvan de reden. Daarnaast is de beschikbaarheid van scholen, die vaak als stemlokaal dienen, op woensdagen iets groter.

Bij de behandeling van de herziening van de Kieswet in 1988 vroeg de PvdA het kabinet nog eens aan te geven of de bezwaren tegen stemmen op zondag nog steeds golden en om een overzicht van de afwegingen in andere landen om wel op zondag verkiezingen te houden. Het kabinet vond dat toen niet zinvol. Stemmen op zondag stond, zoals liet minister Van Dijk weten, niet ter discussie.