Kabinet: rapport 'Ongekend onrecht' zwarte bladzijde in geschiedenis Nederlandse overheid

vrijdag 15 januari 2021, 17:21

DEN HAAG (PDC) - Het vandaag afgetreden kabinet-Rutte III stelt in zijn inhoudelijke kabinetsreactie op het rapport Ongekend onrecht van de parlementaire ondervraging kinderopvangtoeslag (POK) dat de affaire een zwarte bladzijde is in de geschiedenis van de Nederlandse overheid. De regering biedt in haar brief excuses aan en neemt verschillende maatregelen om tegemoet te komen aan gedupeerde ouders.

In de kabinetsreactie komen twee aspecten zeer duidelijk naar voren. Ten eerste wil het kabinet beginnen aan een stelselhervorming van toeslagen. De regering stelt dat het bestaande stelsel onhoudbaar is, omdat het stelsel te veel van mensen vraagt die een toeslag nodig hebben. Dit zal een operatie zijn die vele jaren in beslag gaat nemen. Een tweede aspect in de reactie is het punt van de informatievoorziening, waaronder die aan de Kamer. De POK is namelijk zeer kritisch over de informatievoorziening door de overheid. Hier zegt het kabinet radicaal verandering in te willen brengen: stukken die ten grondslag liggen aan kabinetsbesluiten, worden vanaf nu actief openbaar gemaakt. In stukken over intern beraad die aan de Kamer worden gezonden, zullen persoonlijke beleidsopvattingen bovendien niet worden weggelakt. Dat was tot nu toe wel gebruikelijk.

De kabinetsreactie op het rapport Ongekend onrecht kwam tegelijk uit met het bericht dat het kabinet is afgetreden vanwege deze kwestie. Het rapport kwam uit op 17 december 2020, waarna het kabinet in verschillende sessies op het Catshuis en in Ministerraden lang heeft vergaderd over deze reactie.

Bron: Rijksoverheid