Veel twijfels in Tweede Kamer over langere zittingsduur Eerste Kamer

woensdag 2 december 2020, 15:53

DEN HAAG (PDC) - Er bestaan in de Tweede Kamer grote twijfels over verlenging van de zittingsduur van de Eerste Kamer van vier naar zes jaar. Sommige fracties zien niet dat dit bijdraagt aan een beter parlementair stelsel. Veel fracties hebben daarnaast zorgen over de effecten van vernieuwing in twee helften voor de kansen van kleine partijen op een zetel. De minister werd gevraagd nu al met een concreet voorstel te komen tot wijziging in de Kieswet om dat effect tegen te gaan.

SGP'er Roelof Bisschop kwam met een amendement om de bepaling te schrappen dat iedere drie jaar verkiezingen voor 37 of 38 leden van de Eerste Kamer moeten plaatsvinden. Bisschop vindt dat zes jaar zonder tussentijdse verkiezing de stabiliteit van de Eerste Kamer ten goede komt. De praktijk moet uitwijzen of later verandering wenselijk is.

Het voorstel over behandeling van de tweede lezing van grondwetsherzieningen lijkt op bredere steun te kunnen rekenen. Die behandeling zou voortaan in de Verenigde Vergadering moeten plaatsvinden en niet langer afzonderlijk in beide Kamers. In de Verenigde Vergadering is een tweederde meerderheid nodig om een voorstel aan te nemen.

De Tweede Kamer besprak op 1 december het wetsvoorstel in een wetgevingsoverleg.

Bron: website Tweede Kamer