PvdD en Europa: afschaffing landbouwsubsidies, geen uitbreiding EU

maandag 16 november 2020, 12:29

DEN HAAG (PDC) - De Partij voor de Dieren zegt in haar concept-verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 dat de Europese Unie nog te veel gericht is op het promoten van de wereldwijde vrijhandel en het beschermen van belangen van grote bedrijven en de bio-industrie.

Enkele belangrijke punten uit het programma:

Bron: Partij voor de Dieren