Oud-senator Veder-Smit herdacht door Eerste Kamer

dinsdag 29 september 2020, 14:08

DEN HAAG (PDC) - De Eerste Kamer heeft in de plenaire vergadering oud-senator Els Veder-Smit herdacht. Veder-Smit overleed op 26 augustus 2020 op 98-jarige leeftijd.

Veder-Smit was bijna 10 jaar Eerste Kamerlid voor de VVD in de periode 1981 tot 1991. Ze was al vanaf 1954 werkzaam in het openbaar bestuur en werd in 1978 staatssecretaris Volksgezondheid en Milieuhygiëne in het eerste kabinet-Van Agt. Naast haar politieke carrière was Veder-Smit ook zeer actief op het maatschappelijke vlak, met onder meer het erevoorzitterschap van de Nationale Kruisvereniging.

Eerste Kamervoorzitter Jan Anthonie Bruijn sprak vandaag lovende woorden: "Ze was een wegbereider in de Nederlandse politiek, met name op het gebied van emancipatie en volksgezondheid. Niet omdat ze - in haar woorden - "zo'n hervormer" was, maar omdat ze vond dat het nodig was."

Bron: Eerste Kamer