Tweede Kamer wil sancties tegen niet-integere Kamerleden

donderdag 10 september 2020, 16:45

DEN HAAG (PDC) -De Tweede Kamer wil er beter op gaan toezien dat leden handelen volgens de integriteitsregels van het parlement. Alle fracties behalve de PVV schaarden zich vanmiddag achter een voorstel voor het instellen en handhaven van een gedragscode voor Kamerleden.

Het voorstel van het dagelijks bestuur van de Kamer (het Presidium) voorziet in een speciaal college van onderzoek, samengesteld uit drie personen van buiten de Tweede Kamer. Dit college moet klachten over integriteitschendingen door Kamerleden behandelen.

Bij gegrond verklaarde klachten kan het college de Kamer adviseren een sanctie op te leggen. Dit kan een 'aanwijzing', een berisping of een schorsing voor maximaal een maand zijn. Deze schorsing geldt voor het deelnemen aan de vergaderingen, niet voor het deelnemen aan stemmingen.

De Tweede Kamer stemt over enkele weken over het voorstel.

Bron: Tweede Kamer, NOS