Tweede Kamerfractie Groep-Lid Krol (GK)

De Groep-Krol werd gevormd door Henk Krol. Hij stapte op 3 mei 2020 uit de 50PLUS-fractie en verenigde zich daarna met de eenvrouwsgroep van de uit de Partij voor de Dieren gestapte Femke Merel van Kooten-Arissen. Op 6 augustus 2020 maakte Van Kooten-Arissen bekend de Groep-Krol/Van Kooten-Arissen te verlaten in verband met onenigheid over de toekomstige politieke koers. De fractie bestond tot 31 maart 2021.


Meer over


Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over personen uit het biografisch archief, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v of zittingsduur? De redactie van PDC kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.