Europese Commissie: Green Deal blijft prioriteit na de coronacrisis

donderdag 16 april 2020, 12:20

DEN HAAG (PDC) - Nu de coronacrisis de Europese economie hard treft, herziet de Europese Commissie haar werkplan voor 2020. Het nieuwe voorstel, dat naar verwacht gepresenteerd zal worden op 29 april, moet beter toegespitst worden op de uitdagingen waar de coronacrisis de EU voor stelt. Daarom wordt gekeken welke initiatieven de prioriteit hebben en welke minder essentieel zijn en daardoor kunnen worden uitgesteld.

De initiatieven die vallen onder de ecologische en digitale transitie die Commissie-Von der Leyen beoogt, behouden de prioriteit en moeten doorgaan zoals gepland. Daarin staat met name de Green Deal centraal: een ambitieus plan van de Commissie om Europa in hoog tempo klimaatneutraal te maken. Initiatieven als de klimaatdoelstelling van 2030, een duurzame financiële strategie voor investeringen en een renovatie-initiatief voor de bouwsector blijven daarom hoog op de lijst van de Commissie staan.

Dit sluit aan bij wat Frans Timmermans, eurocommissaris voor de Green Deal, betoogt in een opiniestuk in NRC. Hij en Bertrand Piccard beargumenteren dat de coronacrisis een uitgelezen kans biedt om de economie te hervormen naar een circulair en duurzaam financieel stelsel. In plaats van na de crisis terug te keren naar een vervuilende economie, kan er een efficiënt en schoon alternatief komen, dat bovendien tot economische groei zal leiden.

Timmermans en Piccard stellen dat het stilliggen van de economie door de coronacrisis een voorproefje biedt van de schonere, milieuvriendelijker samenleving die door de Green Deal kan worden gerealiseerd. Juist nu zouden nieuwe technologieën en economische modellen met beide handen moeten worden aangegrepen. Zo betogen zij dat we moeten 'investeren in de nieuwe economie om beter uit de crisis te komen dan hoe we er ingingen'.

Bron: NRC, EURACTIV