Timmermans: Nederland moet niet te star zijn bij begrotingsonderhandelingen

maandag 3 februari 2020, 10:57

DEN HAAG (PDC) - Eurocommissaris Frans Timmermans maakt zich zorgen over de rigide houding van Nederland bij de onderhandelingen over de Europese meerjarenbegroting. Dit blijkt uit een interview in het Financieele Dagblad.

Nederland houdt voorlopig vast aan het standpunt dat deze begroting maximaal 1 procent van het Europees bruto nationaal inkomen mag blijven. De Europese Commissie stelde vorig jaar voor het budget te verhogen tot 1,1 procent. Vooral door het vertrek uit de EU van het Verenigd Koninkrijk kampt de Commissie met een jaarlijks tekort van 12 miljard. Ook de financiering van Timmermans' Green Deal is een heikel punt in de onderhandelingen.

Timmermans is bang dat Nederland door zijn onbuigzame houding alleen komt te staan en uiteindelijk slechter af is dan wanneer het bereid is compromissen te sluiten. Ook landen als Oostenrijk, Denemarken en Zweden hebben bezwaar tegen het verhogen van het EU-budget. Op 20 februari wordt een speciale top gehouden over de omvang van en de bijdragen van de lidstaten aan de meerjarenbegroting van 2021 tot en met 2027.

Bron: Het Financieele Dagblad, maandag 3 februari 2020