'Zorg voor de lokale democratie'

DEN HAAG (PDC) - 'Zorg voor de lokale democratie'. Dit is de boodschap van bundel 11 van de Montesquieu-reeks. De bundel, genaamd 'Een goede raad' werd op 11 oktober 2018 gepresenteerd en overhandigd aan René Bagchus, directeur Democratie en Bestuur bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De boodschap kan op twee manieren worden opgevat, aldus Bagchus. Ten eerste als uiting van zorg over de staat en toekomst van de lokale democratie. Ten tweede als oproep om goed te zorgen voor de lokale democratie.

Na de inleiding van Aalt Willem Heringa belichtte Luc Verhey een aantal standpunten uit de bundel. Daarbij kwam naar voren dat de moeizame relatie tussen Rijk en gemeenten zich uit in het groeiende takenpakket, wat gemeenten niet altijd aan kunnen. Ook bovenaf opgelegde herindeling van gemeenten getuigt van gebrek aan inlevingsvermogen vanuit het Rijk. Verder kwam de participatieparadox aan bod, dit houdt in dat steeds dezelfde groepen participeren in het besluitvormingsproces. Daarbij speelde vraag of niet teveel wordt verwacht van burgers op het gebied van participatie een rol.

Dit werd bevestigd door Manon Fokke en Tom de Bruijn. Manon Fokke betoogde dat raadsleden te maken hebben met een te hoge werkdruk. Dit is deels te wijten aan het groeiende takenpakket van gemeenten. Het resultaat is een gemeenteraad die niet optimaal functioneert. Tom de Bruijn sprak onder andere over zijn ervaring als wethouder van Den Haag. Zo ging hij in op de invloed van de metropoolregio Rotterdam Den Haag, die geen democratische basis heeft. Aan het eind van de presentatie kregen toehoorders de tijd om vragen te stellen wat voor een goede interactie tussen sprekers en publiek zorgde.

De presentatie werd afgesloten met een borrel waarbij de sprekers en het publiek verder konden praten over de bundel met het prachtige uitzicht over Den Haag op de achtergrond.