Zoekend, matig en kansrijk

donderdag 4 oktober 2018, 10:50

DEN HAAG (PDC) - Zo typeerden de drie panelleden tijdens het Actualiteitendebat op 3 oktober 2018 het kabinet-Rutte III. De inleiding van het debat was in handen van Ruud Koole. Hij stelde dat de parlementaire democratie in het gedrang komt door ronde tafels zoals bij de klimaatraad. Dit zijn besloten gesprekken tussen experts en belanghebbenden die een uitgewerkt voorstel naar het kabinet sturen. Daarnaast is er volgens Koole een internationale trend gaande van het verschuiven van macht naar autoriteiten die niet onderhevig zijn aan de electorale zweep. Aan de hand van de stellingen van Koole ging moderator Eva Kuit opzoek naar consensus tussen de drie panelleden.

"Optimist van de avond" Wouter Beekers betoogde dat er een teloorgang bezig is van het democratische middenveld en het poldermodel. Hij ziet de toekomst echter niet somber in, maar juist kansrijk. Volgens hem moet het kabinet opzoek gaan naar een groter verhaal en meer cohesie binnen de coalitie. Tom-Jan Meeus was een andere mening toebedeeld en typeerde het huidige kabinet dan ook als matig. Een kabinet dat tot nu toe zeer weinig heeft bereikt. Hij ziet weinig heil in het uitdragen van een visie, omdat de interesse van de burger helemaal niet toeneemt wanneer politici hun verhaal vertellen, zo stelde hij.

Consensus tussen de drie panelleden was er wel toen vanuit het publiek de vraag kwam of het niet beter zou zijn om vraagstukken rondom bijvoorbeeld klimaatbeleid bij de wetenschap neer te leggen in plaats van de politiek. Ruud Koole betoogde in zijn antwoord dat beslissingen altijd bij de democratisch gekozene horen te liggen. Wetenschappelijke instituties hebben geen mandaat van de kiezer gekregen en het zou daarom een uitholling van onze parlementaire democratie zijn om zulke keuzes buiten de politiek te leggen. Na nog een paar vragen uit de volle zaal sloot Eva Kuit af met de vraag 'Zitten we hier volgend jaar weer om twee jaar Rutte III te bespreken?'.