SCP: Nederlanders overwegend positief over EU-lidmaatschap

donderdag 27 september 2018, 16:38

DEN HAAG (PDC) - De groep Nederlanders die het lidmaatschap van de Europese Unie een goede zaak vindt, is groter dan de groep die dat niet vindt. Dat blijkt uit cijfers van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in het rapport Burgerperspectieven 2018-3. Van de Nederlanders vindt 50% het EU-lidmaatschap een goede zaak. 31% is neutraal en 19% vind EU-lidmaatschap nadelig. De steun voor een Nexit is gering: Slechts 16% van de Nederlanders wil de EU verlaten.

De cijfers laten zien dat de steun voor het EU-lidmaatschap in vergelijking met een jaar eerder gestegen is met 4 procentpunten. Meer mensen geven bovendien aan tevreden te zijn met de koers van de Europese politiek. Over de soevereiniteitsoverdracht hebben mensen wel kritiek: 47% van de Nederlanders vindt dat Den Haag te veel macht heeft overgedragen aan Brussel. Zij zien liever dat er meer bevoegdheden bij de nationale wetgever blijven.

De stemming over de EU is positiever dan in de periode 2014-2016. De invloed van het opleidingsniveau blijft groot: van de hogeropgeleiden steunt 71% het EU-lidmaatschap, bij de lageropgeleiden is dat percentage slechts 29%. Toch ziet ook de meerderheid van de lageropgeleiden niks in een Nexit: Slechts 21% zou daar voor zijn.

Bron: Burgerperspectieven 3-2018 Sociaal en Cultureel Planbureau