Een 'aangewezen overlevende' bij noodsituaties

dinsdag 18 september 2018, 8:22

DEN HAAG (PDC) - Een jaar geleden opperde D66-Kamerlid Joost Sneller het idee om een 'aangewezen overlende' aan te wijzen. Dit betekent dat één van de ministers zich schuil zal houden tijdens bijeenkomsten waar de gehele ministerraad en de koning aanwezig zijn. Minister-president Rutte heeft op 17 september in een Kamerbrief aangegeven dat een dergelijke constructie wellicht wenselijk kan zijn.

Hoewel er in de Grondwet al geregeld is hoe de regering voortregeert bij het wegvallen van ministers, Kamerleden en Koning, bestaat de behoefte volgens Rutte toch. Dit omdat er anders een democratisch tekort ontstaat, omdat er geen personen meer zijn die gekozen zijn door de kiezer. Het achter de hand houden van één van de ministers zou dus betekenen dat er tenminste één lid van de nieuwe regering wel op democratische wijze gekozen is.

In een dergelijk geval zal de ministerraad één van haar leden uitkiezen die op een onbekende locatie zal verblijven. Over de identiteit van de gekozen minister zullen geen verdere uitspraken gedaan worden. Het is nu aan het parlement om te overwegen of een dergelijke contrsuctie wenselijk is.

Bron: Kamerbrief 3221794