Juncker: sterker Europa nodig om een rol te kunnen spelen in de wereld

woensdag 12 september 2018, 10:30

DEN HAAG (PDC) - Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker hamerde in zijn laatste 'State of the European Union' op een sterkere, meer gezamenlijk optredende Unie. De nieuwe verhoudingen in de wereldpolitiek dwingen Europa om meer voor zichzelf op te komen. De economische macht van de Unie is de basis waarvan uit de EU een leidende positie kan en moet afdwingen.

In de veelheid aan onderwerpen die Juncker in zijn bijna uur durende toespraak aansneed, was de positie van Europa in de wereld een terugkerende thema. Zo wil Juncker de samenwerking op defensie intensiveren en meer lijn brengen in de Europese diplomatie. Er ligt een voorstel om het veto op buitenlands beleid voor een deel te vervangen door stemmen met gekwalificeerde meerderheid.

Het migratievraagstuk vraagt ook om die bredere blik. Zo moet de EU de relatie met Afrika verder uitdiepen en Afrika ondersteunen bij de verdere economische ontwikkeling van het continent. Over de aanpak van de migratiecrisis sprak Juncker harde woorden. De lidstaten zijn weinig solidair, en alle grenzen die zijn gesloten moeten weer open worden gesteld. Het Europees agentschap voor grensbewaking zal wat Juncker betreft flink worden uitgebreid; Europese steun bij de controle van Europese grenzen.

Verdere economische integratie, en dan met name de kapitaalmarktunie en de bankenunie, hebben ook een internationale dimensie. Juncker wil dat de euro de dollar deels vervangt als de munt voor het internationale handelsverkeer. Dat kan alleen als de onderlinge economische afstemming van de lidstaten geloofwaardig is, aldus Juncker. In dat kader zijn er voorstellen gedaan voor versterking van de Monetaire Unie.

Juncker toonde zich in zijn laatste State of the European Union ambitieus. Het is volgens Juncker ook de enige manier om de burger de oplossingen te bieden voor problemen waar zij voor staan. Daarvoor moeten zowel het Europees Parlement als de lidstaten aan de slag. Het steekt Juncker dat de Commissie als zondebok wordt gebruikt voor wat er niet goed gaat, terwijl het EP en de Raad nu besluiten moeten nemen over Europese regelgeving. En daar stokt het nu.

Bron: Europees Parlement / Ebs live